Teknikcollege kampanjdag 8 oktober

Publicerad:

Pressmeddelande från Teknikcollege

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom Industrirådet* initierade konceptet Teknikcollege 2004 och tog därmed en aktiv roll i att förändra situationen inom industriellt inriktad utbildning. Med målsättningen att höja utbildningskvalitén och säkra den svenska industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov har Teknikcollege genererat en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet.

Teknikcollege är ett koncept där utbildningsanordnare, kommuner och näringsliv på ett tydligt sätt samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar, på gymnasial och eftergymnasial nivå. Idag finns 26 certifierade Teknikcollegeregioner och mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar med konceptet i någon form. Ca 2000 företag och ett 150-tal utbildningsanordnare över hela Sverige engagerar sig i Teknikcollege genom att bland annat sitta i styrgrupper på lokal eller regional nivå.

Den 8:e oktober arrangerar Teknikcollege en nationell kampanjdag som syftar till att visa upp vilka satsningar som görs runt om i Teknikcollege Sverige för att skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har. Under en dag genomför certifierade utbildningsanordnare, regionala och lokala styrgrupper, samverkansföretag, Industrirådets medlemsorganisationer samt övriga samverkansparter inom Teknikcollege en kraftsamling. Syftet är att nå ut med budskapet om industrirelevanta utbildningar och yrkesmöjligheter inom teknik och industriföretag.

Aktiviteter  anordnas för grupper som grundskolans elever, lärare, företag och allmänheten. Ett axplock av aktiviteter är:

  • Lunchseminarium i Stockholm
  • Debattartiklar
  • Annonseringskampanjer i sociala medier
  • Regionala konferenser
  • Tekniktävlingar
  • Industrinatten
  • Nätverksträff för tjejer i flera av regionerna
  • Inspirationsdagar
  • … och mycket annat

* Industrirådet omfattar ledande arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom svensk industri och därmed omfattas också ca 700 000 anställda inom industrins olika branscher.

För mer information:

www.teknikcollege.se

Patrik Laanemets - Kommunikatör

Riksföreningen Teknikcollege Sverige

Patrik.laanemets@teknikcollege.se

0704 85 13 39