Stort tack till alla som deltagit i fackkampen!

Publicerad:

Jag vill tacka alla som varit med i #fackkampen! Vilken succé det blev! Över 31 miljoner till Musikhjälpen blev resultatet, varav vårt initiativ #fackkampen bidrog med över 150.000:-

Temat för årets Musikhjälpen var ”Inte en enda människa ska behöva fly undan klimatet”, något vi alla kunde ställa oss bakom. Fackförbunden har en stor roll i detta arbete och som jag tidigare nämnde så är detta lika mycket en facklig kärnfråga som jobben, lönerna och arbetsmiljön. Att värna om klimatet är att också
visa solidaritet.

En viktig del av arbetet för ett bättre klimat är att öka användandet av
lokala byggnadsmaterial. I Sverige kan vi bygga mer i trä. Växande skog
och träprodukter binder kol. Genom hållbart skötta skogar får vi mer
virke till fler bostäder i trä och bidrar samtidigt till att minska
koldioxidutsläppen. Detta skapar också fler jobb i skogs- och
träindustrin i de orter där arbetslösheten i dag är hög.

Än en gång tack för det stora intresset för vår utmaning #fackkampen och för alla bidrag till Musikhjälpen 2015.

Per-Olof Sjöö