Stora Enso tecknar globalt ramavtal

Publicerad:

Idag samlas företrädare från Stora Enso och de globala internationalerna IndustriAll, BWI och UNI för att underteckna ett globalt ramavtal. Avtalet binder Stora Enso till att erkänna de fackliga motparterna och samarbeta för schyssta anställningsvillkor för de nära 25.000 anställda.

Avtalet är en stor framgång, framför allt för de anställda som berörs men också då det förhoppningsvis banar väg för andra företag att följa efter. Tyvärr hamnar fackliga rättigheter på efterkälken runt om i världen. Det vilar ett stort ansvar på skandinaviska företag, som oftast har en hög profil i sociala frågor, att visa vägen genom att teckna globala ramavtal.

Ramavtalet tecknas mellan parterna Stora Enso, IndustriAll (federationen för industriarbetare) , BWI (federationen för bygg-trä och skogsarbetare) och UNI (federationen för grafiska arbetare). GS är anslutet till internationalerna BWI och UNI.

Tecknandet av det globala ramavtalet bör också ses mot bakgrund av det strategiska beslut som GS tagit för att verka för fler globala ramavtal.

”Förhandlingarna om ett internationellt ramavtal har pågått under flera år. Bland annat har GS tidigare representant Bengt Rös varit en drivande kraft för att få igång processen. Avtalet ligger helt i linje med GS strategi för en bättre social dialog med de multinationella företag som verkar inom våra branscher, jag är mycket glad för att vi nu har gått i mål.”

Säger Per-Olof Sjöö.