GS medlemmen och projektdeltagaren Mats Westerberg demonstrerar för Per-Olof Sjöö hur det kan se ut inifrån simulatorn

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinsförare?

Publicerad:

Projektet Svensk Skogsvalidering, SSV är ett samarbete mellan GS och Gröna Arbetsgivare. Projektet syftar till att bedöma och intyga en medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke eller yrkesområde.

Med SSV får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningssamordnare klara besked kring vilken kompetens som krävs för att kunna jobba som skogsmaskinsförare. SSV är inriktat mot skogsmaskinsförare, skördare och skotare. Det finns möjlighet att utveckla modellen till fler befattningar i framtiden.

SSV består av fler kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i skogen. Beskrivning av önskad kompetens inom varje område är hämtat direkt från verkligheten, via erfarna förare i branschen. Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i Skogsbrukets Yrkesnämnd och av erfarna företrädare för branschen. Sättet att valideras gör med hjälp av moderna simulatorer, webben och erfarna examinatorer.

Med Svensk Skogsvalidering som grund bygger arbetsgivaren kompetens i företaget på ett strukturerat sätt eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitetsdrivande. Medarbetaren kan på ett förlitligt sätt påvisa att denne besitter rätt kompetens för yrket.

”Genom detta projekt kan fler medlemmar få möjlighet till kompetensutveckling. Verktyget visar tydligt var eventuella utvecklingsbehov finns.” Säger Kenneth Edvardsson, ansvarig från GS.