Tack Hanna och ni andra 766 GS-skyddsombud där ute, för det oerhört viktiga arbete ni utför!

Publicerad:

Idag uppmärksammar vi alla våra fantastiska skyddsombud som verkar ute på arbetsplatserna. GS har 767 skyddsombud som alla förtjänar att lyftas lite extra idag på skyddsombudens dag.

En av dessa är Hanna Samsioe som är GS skyddsombud på 100% Proffs i Bandhagen. Hanna förklarar att det var möjligheten att få vara med och påverka som fick henne att ta på sig uppdraget för drygt fyra år sedan.

- Det är viktigt för mig att mina kolleger mår bra och att ingen far illa på arbetsplatsen. 

En av utmaningarna med att vara skyddsombud är enligt Hanna att få med sig alla på arbetsplasten i samma riktning, både ledning och arbetskamrater.

- Mer information om rollen och vad som ska uträttas skulle underlätta. En annan viktig del för att utföra uppdraget är stöttning, från alla håll; den fackliga avdelningen, företagsledningen, arbetskamraterna. Jag har ett väldigt kunnigt RSO på avdelningen som jag får hjälp av när jag behöver, men jag är dålig på att höra av mig när det kommer till vardagsproblem. Det vore bra med fler RSO:n och att vi skyddsombud har en tätare dialog med dessa, de har en väldigt viktig uppgift.

Tack Hanna och ni andra 766 GS-skyddsombud där ute, för det oerhört viktiga arbete ni utför!