Skogsstyrelseanställda får retroaktiv utbetalning

Publicerad:

Fler semesterdagar och höjda lägstanivåer för semesterlön förhandlades fram i avtalsrörelsen 2014. På grund av en miss som nu har uppdagats får 700 nuvarande och tidigare anställda på Skogsstyrelsen dela på ca 6 miljoner kronor retroaktivt.

Förbundet tecknade sommaren 2014 nya avtal med Skogsstyrelsen för en treårsperiod med start 1/1 2014. Avtalen innehöll villkorsförbättringar av ett slag som saknar motstycke i modern tid. Anställda på Vasa-Skog och VISST omfattades plötsligt av en semesterlönegaranti samt att antalet semesterdagar utökades från 25 till 28 i Vasa-Skog. Detta utöver löneökning och andra förbättringar.

Nyligen upptäcktes att Skogsstyrelsen sedan 1/7 2015 av misstag inte har betalat ut den avtalade semesterlönegarantin. Myndigheten uppmärksammade själv felet och begärde förhandling med GS om situationen. Förhandlingarna, som hanterats av ombudsman Anders Karlsson i Avdelning 3 Halland/Kronoberg, har nu avslutats i samförstånd och resulterat i att ca 700 personer som varit anställda av Skogsstyrelsen sedan 2015 får dela på ca 6 miljoner kronor. Pengarna betalades ut retroaktivt under maj månad.

 ”700 personer som befinner sig i en situation där de försöker få en etablering på arbetsmarknaden har fått en glad överraskning med posten som de inte förväntat sig, det är vår fackliga styrka som levererar den”, säger GS avtalsansvarige ombudsman Magnus Lindberg.

Skogsstyrelsen sysselsätter bland annat människor som av olika anledningar befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, de individer som drabbats av denna miss har alla haft en sådan så kallad anvisad anställning hos myndigheten.