Pressmeddelande: Skogsnickes VD frias från ansvar – trots att arbetarna får rätt

Publicerad:

Idag meddelades domslutet mot Skogsnickes VD Nicklas Gotthardsson. Tingsrätten ger skogsarbetarna från Kamerun rätt på de allra flesta punkter och slår fast att de har betydande kvarstående fordringar hos bolaget, men menar samtidigt att Gotthardsson personligen inte kan hållas ansvarig för bolagets skulder.

Tingsrätten slår fast att GS-medlemmen aldrig fick sin lön under vintern 2011-2012 och att ett anställningserbjudande är rättsligt bindande och ska följas. Det slås även fast att stora belopp borde ha utbetalats till samtliga i målet förekommande arbetstagare samt att traktamente ska utgå till utländska arbetstagare när de utför arbete på annan ort än den de först stationerats på. Yrkandet om den omfattande övertid som arbetstagarna vittnat om att de arbetat men inte fått ersättning för ogillades däremot.

”Arbetstagarna har samstämmigt vittnat om hur mycket övertid de arbetat under säsongen 2011 och vi anser att det är en mycket väsentlig del av målet då det rör sig om stora pengar som inte utbetalats. Det är förvånande att Tingsrätten inte går på arbetstagarnas linje här.”, säger Magnus Lindberg, ansvarig ombudsman på GS.  

Trots att Tingsrätten ger arbetstagarna rätt på samtliga punkter utom en så frias Nicklas Gotthardsson från ansvar då det inte anses skäligt att han personligen kan hållas ansvarig för de skulder som bolaget Skogsnicke AB dragit på sig gentemot de kamerunska arbetstagarna. Anledningen till detta är att det rör sig om ett aktiebolag, rättsläget i den delen är dock något oklar.

”Det faktum att en domstol kan fastslå att en arbetsgivare lurat arbetstagare i beroendeställning på hundratusentals kronor men ändå inte avkrävas ansvar för det inträffade, strider sannolikt mot rättsuppfattningen hos de flesta. När rättsuppfattning och tillämpning går skilda vägar bör det få konsekvenser, det är det vi får arbeta vidare med nu.”, avslutar Magnus Lindberg.

GS kommer att överväga en överklagan av domen.