Sänkt medlemsavgift och utökad inkomstförsäkring

Publicerad:

Många medlemmar kommer att få en lägre medlemsavgift, då avgiften från 1 januari 2016 sänks med en tiondels procentenhet till 1,6%. Förbättringar görs samtidigt i inkomstförsäkringen, där maximalt antal dagar fördubblas till 200 dagars ersättning. 

Förbundsmötet tog den 26 november beslut om att medlemsavgiften ska sänkas med en tiondels procentenhet till 1,6%. Högsta avgift (”taket”) ligger däremot kvar på 493 kronor/månad, vilket motsvarar drygt 30 800 kronor i månadslön. 

Bakgrunden är regeringsbeslutet att höja ersättningsnivån i A-kassan från den 7 september 2015. Det innebär inte bara att många av våra arbetslösa medlemmar får en något drägligare tillvaro, utan också att förbundets kostnader för den i medlemskapet ingående inkomstförsäkringen reduceras. Sänkningen av medlemsavgiften riktas i första hand till de medlemsgrupper med lägre löner, som i och med A-kassans höjning inte längre är lika beroende av inkomstförsäkringen.

För övriga medlemmar, och framförallt för de medlemmar som drabbas av långvarig arbetslöshet, har förbundsstyrelsen beslutat att utöka inkomstförsäkringen från dagens 100 dagar till maximalt 200 dagars ersättning. Även denna förbättring träder i kraft den 1 januari 2016 och omfattar medlemmar som blir arbetslösa efter detta datum.