Samhället behöver mer jämställda och jämlika arbetsplatser

Publicerad:

År 2013 angav 11 procent av GS medlemmar i en enkätundersökning att de någon gång känt sig diskriminerade eller trakasserade på grund av kön eller etniskt ursprung. Vi märker att fler fall av trakasserier och fall gällande den psykosociala arbetsmiljön blir vanligare på arbetsplatserna. Arbetsplatserna idag är präglade av de senaste årens åtstramningar, personalneddragningar och besparingsåtgärder. Naturligtvis påverkar detta personalen. Fler sjukskrivningar, fler belastningsskador, fler stressrelaterade sjukdomar och fler konflikter och fall av kränkande behandling på arbetsplatserna. Arbetet med lönekartläggning och jämställdhetsplan ses fortfarande som mer eller mindre frivilligt av många företag, trots att det är ett lagkrav.

Det är oerhört viktigt att vi kommer tillrätta med många av ovanstående problem. Att lönekartläggning och jämställdhetsplan ses som lika naturligt som vilket annat uppdrag och engagemang som helst för både företag och fackklubb.

Vi behöver också jobba mer aktivt med den psykosociala arbetsmiljön. Detta kommer inom några år att vara ett stort samhällsproblem om inget görs i tid. Genom att utbilda sin personal när det gäller jämställdhet, jämlikhet, värderingar, attityder och jargong kan man skapa en medvetenhet. Genom att sedan sätta konkreta mål för verksamheten och genom att komma överens om vad som är okej och inte på en arbetsplats kan man ta betydande steg för att uppnå en mer jämlik och jämställd arbetsplats. En arbetsplats där alla kan känna sig hemma.

Naturligtvis ska en arbetsplats vara rolig att gå till – för alla. Man ska kunna skämta med varandra, men inte på bekostnad av någon. Man ska känna gemenskap och arbetsglädje. Då behöver man vete vad som är okej och inte – och reglerna för det måste man sätta tillsammans.

En del av fackets värdegrund är tron på att vi är starka tillsammans. Att vi gemensamt kan skapa samsyn, som gör att vi kan påverka vår vardag på olika sätt. För att kunna förändra måste vi hålla ihop – och inte vara vi och de. Alla människor vill gå till arbetsplatsen och känna gemenskap, tilltro till sin förmåga, få feedback från chefer och arbetskamrater. Och visst är det så att om alla trivdes på sina arbeten så skulle ju alla jobba mycket bättre. Dock är det bara vi själva som kan förändra en arbetsplats. Men det går – och det är otroligt viktigt att vi alla jobbar för mer jämställda och mer jämlika arbetsplatser.

Per-Olof  Sjöö, Förbundsordförande  
Erica Selander, Ombudsman


Vad gör GS?

Under slutet av 2014 instiftades ett nytt förtroendeuppdrag i GS, Värdegrundsansvarig. Alla avdelningar ska ha en värdegrundsansvarig som ska få utbildning och kunskap för sitt uppdrag under 2015-2016. Att vara värdegrundsansvarig innebär att leda och strukturera arbetet i avdelningarna när det gäller jämställdhet, jämlikhet, vår värdegrund, antidiskriminering, lönekartläggning och mycket annat. Vi har i och med det nya uppdraget skapat en mer hållbar organisation kring frågorna för att kunna jobba på ett mer strukturerat sätt.

Inför det arbetet har GS tagit fram en bok, Värdegrundsboken, som ska kunna fungera som ett uppslagsverk för att kunna arbeta med detta på arbetsplatserna. Boken kommer att skickas ut till avdelningarna under våren. Den kommer också att kunna beställas till klubbarna, kontakta då avdelningen. Mer information kommer när boken är tryckt!

Under 2015 satsar vi också på att integrera värdegrundsfrågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta gör vi genom att ha ett tema-år 2015 med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Vi utbildar skyddsombud, huvudskyddsombud och arbetsmiljöansvariga i vår värdegrund och psykosocial arbetsmiljö.

GS har under 2014 också utbildat i hur man motarbetar kränkande särbehandling, beteendevetenskap och värdegrund på många olika nivåer i förbundet. Det arbetet fortsätter också under 2015-2016.