Lyckat rundabordssamtal om industriellt träbyggande

Publicerad:

Den 13 december genomfördes ett rundabordssamtal, där Per-Olof Sjöö representerade GS, på initiativ av näringsdepartementet. Syftet var att identifiera möjligheter för ökat industriellt träbyggande. 

"Det är glädjande att se att det råder stor samstämmighet kring möjligheterna och utmaningarna med att få fart på det industriella träbyggandet. Ett ökat industriellt träbyggande är bra för GS medlemmar då det både tryggar befintliga jobb och skapar nya arbetstillfällen inom träindustrin."  - Kommenterar Per-Olof Sjöö efter rundabordssamtalet. 

Läs gärna mer om rundabordssamtalet i länken här! 

Läs mer om industriellt träbyggande här!