Risk för ökad bostadssegregation

Publicerad:

Finansinspektionen lade igår ett förslag om nytt regelverk innehållande tuffa amorteringskrav. Amorteringskrav kan vara nödvändigt men skadligt om det sker i kombination med ett existerande bolånetak. Det skapar för höga trösklar in på bostadsmarknaden.

-Det grundläggande problemet är att det byggs för få bostäder i Sverige. Rätten till en bostad var inte prioriterad fråga för den förra regeringen. Den nya regeringen måste ta omtag och göra rejäla satsningar på byggandet, Det gäller exempelvis byggandet av fler hyresrätter där unga får en möjlighet till ett eget första boende säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

-Amorteringskrav kan vara nödvändigt men skadligt om det sker i kombination med ett existerande bolånetak. Det riskerar att öka bostadssegretionen. Effekterna bör analyseras ytterligare innan Finansinspektionens förslag blir verklighet, avslutar Per-Olof Sjöö