Regeringens budgetproposition visar en tydlig kursförändring

Publicerad:

Regeringens budget visar en tydlig kursförändring, från enskilda skattesänkningar till investeringar och utveckling av Sverige. Men regeringen behöver utveckla sin nya exportstrategi till att lyfta fram miljövänliga produkter och innovationer, socialt ansvarstagande företag och den svenska modellen.  

GS ordförande Per-Olof Sjöö kommenterar:

-Budgeten innehåller många bra förslag för att utveckla välfärd, bygga bort bostadsbrist och förbättrad infrastruktur i hela Sverige. Satsningar på kompetensutveckling och omställning på arbetsmarknaden är särskilt välkomna.

-Sverige bör stärkas som industri- och exportnation. Vi har en stor potential att nyttja det svenska gröna guldet - skogen. Svensk skogs- och träindustri har en lång och framgångsrik historia som exportör men vi kan betydligt mycket mer. Genom att nyttja resurserna och kunskapen fullt ut kan fler arbetstillfällen tryggas och tillskapas. Genom att öka andelen högre hus byggda i trä möter vi både klimathotet och skapar fler jobb i hela Sverige.

-Regeringen bör därför under mandatperioden presentera satsningar på vårt enda förnybara byggnadsmaterial - trä - kopplat till en sammanhållen klimatpolitik. De behöver också utveckla en ny exportstrategi som lyfter fram miljövänliga produkter och innovationer, socialt ansvarstagande företag och den svenska modellen.