Pressmeddelande: Rättvisa för utnyttjade kambodjanska skogsarbetare i Sverige

Publicerad:

Efter att GS-facket drivit en rättsprocess för de kambodjanska skogsarbetarna som 2014 utnyttjades av Botnia Skog AB har tingsrätten nu beslutat betala ut en statlig lönegaranti till arbetarna. 

"Vi är glada över domstolens utslag. Det ger upprättelse åt de kambodjanska arbetarna, men också åt den svenska arbetsmarknadsmodellen som måste stå emot utnyttjande av arbetstagare alldeles oavsett vilken nationalitet det handlar om.”
- Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket.

Det var under 2013 som GS-facket, i förhandlingar med Holmen Skog, påtalade att det var synnerligen olämpligt att anlita Botnia Skog AB för skogsplantering. Trots påtryckningar från GS-facket mot både Migrationsverket och Holmen Skog beslöt Holmen att anlita Botnia Skog AB. 2014 anlände 72 kambodjanska gästarbetare till Sundsvall med löfte om lön på minst 20 000 kronor per månad.

Under sin vistelse i Sverige fick de kambodjanska arbetarna sova på madrasser i ett stall direkt på golvet i djurboxar. De hade brist på både mat, vatten, bensin och arbetskläder. När de kom hem till Kambodja hade många av dem inte fått ut sin fulla lön och i väntan på utbetalningarna försattes Botnia skog AB i december 2014 i konkurs.

2015 kallades arbetarna till ett advokatkontor i hemlandet där de blev lurade att skriva på ett dokument på svenska. 11 av 34 skrev på dokumentet som senare visade sig vara ett skuldbrev där de som undertecknat intygade att var och en av dem var skyldiga den forna arbetsgivaren mellan 12 000 och 40 000 kronor för olika omkostnader från vistelsen i Sundsvall. Till detta ska tilläggas att var och en av de 72 skogsarbetarna betalade omkring 25 000 kr var innan de påbörjade sin anställning, en summa som skulle täcka resan och diverse omkostnader i Sverige.

När de 11 som skrev på dokumenten vägrade betala gick arbetsgivaren till kronofogden som med breven som underlag stoppade utbetalningarna av arbetstagarnas statliga lönegaranti. Då arbetarna saknade språkliga eller ekonomiska möjligheter att kräva rättvisa tog GS-facket ett unikt beslut att genom förbundets solidaritetsfond bekosta en rättslig prövning.

Saken har nu prövats och tingsrätten har alltså beslutat ge kambodjanerna rätt. Den totala summan som betalas ut till arbetarna under kommande vecka är 282 069 kronor.

Detta är ett av de grövsta fall av utnyttjande av människor i beroendeställning som vi sett i det svenska skogsbruket. Domstolens utslag ger rättvisa åt de kambodjanska arbetarna. Det är också en viktig signal till skogsbranschens aktörer att det inte är en framkomlig väg att konkurrera genom usla arbetsvillkor.

Kontakt:
Magnus Lindberg
Ombudsman GS-facket
Tel: 010-470 86 46
Mail: magnus.lindberg@gsfacket.se