”Inför 2016 års avtalsrörelse”

Publicerad:

Det är viktigt att hålla fast vid inflationsmålet även för arbetsmarknadens parter. Däremot bör parterna avhålla sig från att experimentera med löneökningstakter i enlighet med Industrins ekonomiska råds höga respektive låga scenarier, säger Facken inom industrins ordförande i en kommentar till Industrins ekonomiska råds rapport.

Viktigt att hålla fast vid inflationsmålet 
Industrins ekonomiska råd (IER) välkomnar Riksbankens omläggning av penningpolitiken från sommaren 2014 och det tydliga fokus som Riksbanken numera ger inflationsmålet. IER instämmer i att det är viktigt att försvara inflationsmålet och att det är viktigt att Riksbanken behåller detta fokus. Facken inom industrin delar i detta avseende helt IERs bedömning och kommer att ha inflationsmålet som en viktig utgångspunkt i de kommande förhandlingarna. Det hade varit bra om IER hade varit lika tydliga mot industrins parter och uppmanat dem att hålla fast vid inflationsmålet som utgångspunkt för lönebildningen. 

Vare sig hög- eller låglönescenarier lockar 
IER beskriver i ett kapitel två olika scenarier, ett med ”tämligen höga löneökningar” och ett med ”låga löneökningar”. Scenarierna siffersätts inte så vilka nivåer som avses är inte helt uppenbart. Utifrån den principiella beskrivning som görs förefaller dock inget av alternativen lockande. De lönekrav som Facken inom industrin kommer att ställa kommer att vara på en nivå som kan ge reala löneökningar på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi kommer därför att beakta löneökningarnas effekt på industrins konkurrenskraft, sysselsättning och inflation. Som tidigare kommer vi att utgå från industrins förutsättningar men också beakta förhållandena inom övriga delar av den svenska ekonomin.

Svensk industris kostnadsmässiga konkurrenskraft har stärkts 
Av IERs rapport framgår att löneökningstakten i svensk industri sjunkit under senare år. Det görs också ett flertal jämförelser av arbetskraftskostnadernas utveckling i gemensam valuta. Vad som inte framgår tydligt är att Sveriges relativa arbetskraftskostnad sjunkit betydligt under innevarande avtalsperiod. Detta främst till följd av att Riksbankens fokus på inflationsmålet lett till en svagare krona.

Kontakt till respektive förbund,

Facken inom industrin

Förbund                    

IF Metall                    

Anders Ferbe, förbundsordförande                    

Carin Wallenthin, presskontakt, 070–338 39 01

GS                            

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande                      

Anette Niska Andersson, presskontakt, 070–226 97 49

Livs                          

Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande

Ingrid Persson, presskontakt, 070–638 61 10

Sveriges Ingenjörer  

Ulf Bengtsson, förbundsordförande

Lasse Årling, presskontakt, 070–329 80 08

Unionen                    

Cecilia Fahlberg, förbundsordförande

Louise Gerdemo Holmgren, presskontakt, 070–549 79 78