PRESSMEDDELANDE: Färska siffror från SCB/GS-facket visar att endast varannan medlem bedömer att de kommer orka jobba fram till pension

Publicerad:

GS-facket organiserar ca 50.000 arbetstagare inom skog-, trä- och grafisk bransch. SCB har, efter beställning från GS-facket, frågat 3000 medlemmar i åldrarna 45-59 år ” Bedömer du att du som minst kommer kunna arbeta i ditt yrke fram till den ordinarie pensionsåldern?”

1400 svarade på frågan varav...

... 53 procent svarade Ja

... 19 procent svarade Nej

... 28 procent svarade Vet ej

”De siffror som vi nu ser innebär att vi måste problematisera diskussionen om höjd pensionsålder. En förutsättning för att diskutera höjd pensionsålder är givetvis att de som berörs gör bedömningen att de klarar av att arbeta upp till dagens pensionsålder. Det visar också att behovet av att prioritera arbetsmiljön är fortsatt hög samt att det kräver ett fortsatt engagemang från parterna.” – Säger Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket.