Per-Olof Sjöö på ett av de 30 arbetsplatsbesöken. Här på Nefab i Ovanåker.

Per-Olof Sjöös mobiliseringsturné

Publicerad:

Från mitten av januari till slutet av februari har förbundsordförande Per-Olof Sjöö varit ute på en mobiliseringsturné. Han har besökt förbundets samtliga avdelningar i syfte att mobilisera förbundet inför avtalsrörelsen.

30 arbetsplatsbesök senare vill han här rikta ett tack till alla han mött:

----------------------------------------

STORT TACK!

De senaste veckorna har jag varit ute på en mobiliseringsturné och besökt förbundets samtliga 15 avdelningar, från söder till norr.

Jag har besökt 30 arbetsplatser och mött över 1000 medlemmar.

Det finns framför allt två anledningar till att jag valde att göra den här turnén:

1) Dels träffa så många som möjligt för att informera om avtalsrörelsen och vad det är som står på spel.

2) Samla på mig era tankar, idéer och inspel.

När denna mobiliseringsturné nu är slut finns det ett par saker jag särskilt vill lyfta:

  • Kampviljan är stor, GS medlemmar är redo att ta fighten!
  • Det finns ett starkt engagemang för avtalsrörelsen på våra arbetsplatser.
  • Förväntningarna är höga på att GS ska fortsätta leverera starka kollektivavtal och fortsatta reallöner.

Tillsammans ska vi göra vårt yttersta för att möta era förväntningar. Men då måste vi hjälpas åt att hålla ihop. Vår sammanhållning är vår största styrka!

Är din kollega inte medlem? Ta snacket och ställ frågan om medlemskap. Det är på allvar nu.

Avslutningsvis vill jag tacka alla fantastiska medlemmar, förtroendevalda och anställda som jag mött under de senaste veckorna för den kraft ni gett mig när vi nu närmar oss skarpa förhandlingar.

Stort tack!

Per-Olof Sjöö
Förbundsordförande GS

----------------------------------------