En bild på 4 personer som står i panelsamtal i Almedalen, varav en är GS ordförande Per-Olof Sjöö. GS förbundsordförande i panelsamtal, Almedalen 2017.

Per-Olof Sjöö diskuterade migration och falska nyheter i Almedalen

Publicerad:

Per-Olof Sjöö var inbjuden att delta i ett panelsamtal om migration och falska nyheter vid ett seminarium arrangerat av Union to Union. Panelen bestod utöver Per-Olof Sjöö av Anna Rudels, kommunikationschef Svenska Institutet och Maria Östberg Svanelind, internationell sekreterare på Akademikerförbundet SSR. 

Samtalet för dagen var sanningar och myter om migration. 230 miljoner människor migrerar i världen, varav en allt större del (närmare 65 miljoner) består av flyktingar. Migrantströmmarna har alltmer blivit måltavla för felaktig nyhetsrapportering och i vissa fall medveten desinformation. 

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö är också ordförande i den internationella fackliga samarbetsorganisationen BWI som organiserar arbetare i skogs-, trä- och byggbranschen globalt. Enligt Per-Olof Sjöö är arbetskraftsmigration en global trend och en av de största utmaningarna för fackföreningsrörelsen att hantera. 

"Problemet är kanske inte i första hand falsk nyhetsspridning, utan en ren underrapportering om arbetssituationen för arbetskraftsmigranter. En av fackföreningens viktigaste uppgifter är att belysa vardagen för arbetare." - sa Per-Olof Sjöö. Enligt Sjöö var det också en av anledningarna till att BWI började arbetet med att belysa arbetssituationen för migrantarbetarna vid stora sportarrangemang. 

"Ur ett arbetstagarperspektiv är desinformation från arbetsgivaren till migrantarbetaren också ett stort problem. Vi möter ofta människor som blivit utlovade guld och gröna skogar om de kommer till Sverige och arbetar, men verkligen är oftast en annan". fortsatte Per-Olof Sjöö. "Den svåra, men mest grundläggande, fackliga uppgiften är att oganisera arbetskraftsmigranterna."  

Panelen var överens om att den negativa nyhetsrapporteringen måste balanseras. Bara timmarna innan i ett seminarium anordnat av Industriarbetsgivarna visades grafer på arbetskraftsbristen i Sverige. "Migrationen kommer med utmaningar men också möjligheter. Nu vill det till att vi rustar vår svenska arbetsmarknadsmodell för de utmaningar som vi ställs inför. Den svenska modellen har varit en del i att lösa stora samhällsutmaningar förr, och kan göra det igen". avslutade Per-Olof Sjöö.