Per-Olof Sjöö deltar i FN-konferensen om bostäder och hållbar stadsutveckling

Publicerad:

Världens länder samlas denna vecka för att delta i FN konferensen Habitat lll i Quito, Ecuador.  Syftet är att diskutera en hållbar stadsutveckling ”The New Urban Agenda”.

De globala facken Building and Wood Workers, BWI och Public Services International, PSI anordnade seminarier där bland andra Per-Olof Sjöö deltog. Fackens budskap är tydligt; en hållbar samhällsutveckling måste respektera arbetstagares rättigheter. En annan fråga är hur och med vad vi bygger framtidens bostäder. En ökad användning av trä är en del av lösningen för att nå målen för hållbar utveckling som sattes upp på klimatmötet COP21 i Paris. Sverige representeras med en monter på mässan och bostadsminister Peter Eriksson.