Per-Olof Sjöö är med och utvecklar regeringens innovationspolitik

Publicerad:

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö är en av de utsedda representanterna i Samverkansprogrammet för cirkulär biobaserad ekonomi. 

Det svenska samhället står enligt nationella innovationsrådet inför tre centrala utmaningar i omställningen mot en mer klimatsmart värld; digitalisering, life science och miljö- och klimatteknik. Utifrån dessa områden har statsminister Stefan Löfven valt att fokusera på fem samverkansprogram, som alla bygger på ett utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet och högskola. De fem samverkansprogrammen är:

-        Nästa generations resor och transporter

-        Smarta städer

-        Cirkulär biobaserad ekonomi

-        Life science

-        Uppkopplad industri och nya material

Läs mer om samverkansgrupperna här