Per-Olof Sjöö besökte fackliga kollegor i öst

Publicerad:

Den 19 augusti besökte Per-Olof Sjöö, tillsammans med en delegation från BTI (Byggnads- och Träarbetar-Internationalen), Sankt Petersburg i Ryssland. Under resan hölls möte med kollegor från det ryska skogs- och träfacket för att bland annat diskutera samarbetet runt organisering av de fyra Ikea-fabrikerna som finns i Ryssland. Dessutom genomfördes ett besök på bygget av en av de fotbollsarenor som är en del av det ryska värdskapet för fotbolls-VM 2018.

Resan gick därefter vidare till Kiev i Ukraina, där delegationen bland annat gavs möjlighet att besöka det fackföreningshus vid Maidan-torget som under revolutionen 2014 sattes i brand av polisstyrkor. Huset blev fullständigt utbränt och åtminstone två personer dog som direkt följd av branden. Den ukrainska fackföreningsrörelsen försöker nu finansiera en restaurering av huset. Vidare hölls ett möte med lokala fackföreträdare som redogjorde för den svåra situation som råder i och med den oroliga geopolitiska situationen i landet. Ukraina lider av svåra ekonomiska problem samtidigt som kriget lett till en mobilisering av 250 000 inkallade soldater. Bortsett från den konfliktsituation som råder drabbas även ukrainska löntagare i och med hög arbetslöshet och reala lönesänkningar.

På bilden: Möte med lokala fackföreträdare i Kiev