Otillräcklig infrastruktur hotar industrins konkurrenskraft

Publicerad:

Under torsdagen släppte Industrirådet sin rapport "Global arbetsmarknad, lönebildning, tjänster och infrastruktur" 

Offentliga investeringar i bostäder och övrig infrastruktur har under en längre tid understigit behoven. För industrin riskeras konkurrenskraften. Förutsättningarna för att lokalisera och bedriva industriell verksamhet i Sverige påverkas negativt.

Det behövs starkare finanspolitiska drivkrafter till både nyinvesteringar och underhåll av befintlig infrastruktur. Det framhåller Industrins Ekonomiska Råd (IER) i sin nya rapport.

Du kan ladda ner hela rapporten från Industrirådets webbplats.