Organisatorisk och social arbetsmiljö

Publicerad:

Den 31 mars börjar arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla.

Föreskriften blir ett stöd i det fackliga arbetet. Visionen för GS att alla våra medlemmar, förtroendevalda och anställda ska må bra på jobbet.

Vår värdegrund – att vara en medlemsnära företrädare som står för allas lika värde – är en stabil bas för oss på vilken all vår verksamhet ska vila.

Utan en bra psykosocial arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser blir gemensam styrka istället gemensam svaghet. Styrka förutsätter bra kommunikation, samarbete och att alla oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller ålder ges plats på lika villkor i vår organisation.

Varför behövs den nya förskriften?

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa ökar – inte bara i Sverige. Att blunda för detta förvärrar ännu mer. Sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar tenderar att bli långa och mer kostsamma i längden. Vi behöver fokusera på förebyggande arbete på våra arbetsplatser.