Nytt rekord för Fas3

Publicerad:

Prognosen för antalet inskrivna i Fas 3 för mars är närmare 36 000 personer. ”Ett Haveri” konstaterar GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö.

GS släppte redan 2011 en rapport baserad på enkätundersökningar hos våra medlemmar som visade på att Fas 3, som enligt regeringen syftade till att skaffa arbetslivserfarenhet, meriter och färska referenser åt arbetssökande snarare skapade psykisk ohälsa för de som tvingats in i åtgärden.

Rapporten visade även att det förekom stora brister runt de aktiviteter som anordnades för personer i FAS 3 och uppföljning från arbetsförmedlingen var bristfällig.

I juni samma år som vi släppte vår rapport slog riksdagen fast att åtgärden skulle stoppas.

Det här var för två år sedan. Idag, den 21/2, skriver aftonbladet om en ny toppnotering för Fas 3 med närmare 36 000 inskrivna personer det är en ökning med 1600 mot samma period förra året.

GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö
- Det faktum att allt fler hamnar i Fas3 är ett tecken på regeringens arbetsmarknadspolitiska haveri. Vi vet sedan tidigare att åtgärden som sådan är kontraproduktiv och låser in människor i arbetslöshet. Sverige behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik med utbildning i fokus.

Redan i vår rapport konstaterade vi att Fas 3 var ett misslyckande och det är om möjligt ännu tydligare idag, gör om – gör rätt, lägg ner Fas 3.

Läs mer:
Aftonbladet: Skulle bort – slår rekord, Fler än någonsin inskrivna i Fas 3