Madelene Engman, GS-fackets avtalssekreterare

Nu kör vi, förhandlingarna är igång igen!

Publicerad:

Avtalsnytt med GS avtalssekreterare Madelene Engman!I mars i år pausades förhandlingarna inom Industrin och avtalen förlängdes till sista oktober. Vid det tillfället angavs regler för hur förhandlingarna skulle återupptas igen och de inleddes nu den 1 oktober med en ny så kallad OPO-månad. De krav som vi och arbetsgivarna överlämnade till varandra inför Avtal 2020 är fortsatt gällande.

Vi har fram till mitten av oktober på oss att förhandla klart de allmänna villkoren i respektive kollektivavtal för att sen övergå till de förhandlingar som handlar om lönenivåer, gemensamma plattformskrav samt avtalsperiodens längd.

Pandemin har försatt oss i en situation där vi ser en oerhört splittrad arbetsmarknad. I vissa företag och branscher blev det totalstopp och i andra har det gått bättre än på länge. Det gör denna avtalsrörelse svårare men allra främst ännu viktigare.

Vi måste nu tillse att vi har kraft nog att ställa upp för varandra, såväl inom GS som med våra systerförbund. Det gör vi allra bästa genom att organisera oss och informera om vad som står på spel.
Vi skall trots alla svårigheter som råder se till att våra medlemmar, oavsett förbund, får chansen till schyssta löner och bra arbetsvillkor.

Medlemmar, förtroendevalda och blivande medlemmar, det är vi tillsammans som avgör hur det går, så nu kör vi!

Madelene Engman
Avtalssekreterare GS-facket