Penelen under debatten

Möbelriksdagen 2014, Var hittar vi morgondagens arbetskraft?

Publicerad:

I dag (den 9/1) så deltog GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö, i en debatt på temat "var hittar vi morgondagens arbetskraft" på Möbelriksdagen, som i år hölls i Skillingaryd. Övriga deltagare var Gustav Fridolin, språkrör Miljöpartiet, Stephen Hwang, rektor på Linnéuniversitetet, James Minard, Skolchef Folkuniversitetet Tibro, Thomas Johannesson, VD Materia och David Jonsson, VD på TMF.

Gustav Fridolin inleder med att prata om att möbelindustrin är ryggraden i svensk industri och att han vill se att Sverige ska vara det land i världen som satsar mest per capita i hållbar teknik, för att ge Sverige en unik konkurrensfördel i världen.

Han fortsätter med att berömma GS och TMF för arbetet med Teknikcollage och säger att morgondagens arbetskraft hittar vi just i skolan och att det är viktigt att vi bygger fler broar mellan skola och arbetsliv, bland annat genom praktik och sommarjobb.

Diskussionen tog vid där Fridolin avslutade sin inledning, i skolan och behovet av kompetent arbetskraft, där David Jonsson från TMF utryckte sig kort och konkret i att arbetslivet vill se att utbildningsväsendet levererar kompetent personal till svensk arbetsmarknad.

Per-Olof Sjöö fortsätter på temat –Vi måste lyfta bilden av industrins i samhället, jag tror att ungdomar är rationella och får man höra att industrin nästan är borta så söker man sig någon annanstans. Vi måste prata mer om att möbelindustrin och träindustrin är en hållbar, miljövänlig framtidsindustri.

Sjöö anser även att vi ska vara stolta över det arbete GS och TMF lagt ner på Yrkesintroduktionsavtalen, som kommer att vara en bra introduktion för ungdomar i träindustrin.