GS utför medlemsundersökning

Publicerad:

GS-facket utför just nu en medlemsundersökning bland slumpmässigt utvalda medlemmar. Syftet med undersökningen är att få en djupare insikt i medlemmarnas syn på förbundet och det fackliga medlemskapet. Detta för att vi ska kunna förbättras som förbund. 

Vi är tacksamma för alla som tar sig tid att svara på den korta enkäten!