Medlem ersattes med 54 000 kr

Publicerad:

Skogsarbetaren arbetade sex dagar i veckan men fick varken ob-tillägg eller övertidsersättning. Arbetsgivaren menar att det var ett frivilligt byte av arbetstid men GS-facket stämde det mellansvenska företaget för brott mot kollektivavtalet.

Medlemmen hade arbetat flera säsonger på skogsbolaget Sylva Skog AB men den sjätte säsongen fick han inte färdtidsersättning från bostaden till arbetsplatsen och kontaktade då GS-facket för att få hjälp. Ombudsmannen upptäckte då fler felaktigheter med medlemmens arbetsförhållanden.

Medlemmen har arbetat sex, ibland sju dagar per vecka. GS-facket menade att medlemmen nekats övertidsersättning och OB vilket även påverkat nivån på andra ersättningar negativt. Eftersom medlemmen dessutom haft en arbetsledande roll så borde medlemmen legat i en högre lönegrupp. Trots centrala förhandlingar med arbetsgivarorganisationen SLA har parterna inte kunnat enas och GS-facket valde då att stämma företagen inför Arbetsdomstolen.

GS yrkade i sin stämningsansökan på att företaget skulle betala 44 000 kronor i utebliven lön och ersättning till medlemmen samt 50 000 kronor i skadestånd. I samband med inledande förhandlingar mellan förbundet och företaget Sylva Skog AB i Arbetsdomstolen träffades en överenskommelse om förlikning 29 augusti. Förlikningen innebar att företaget Sylva Skog tillmötesgick förbundets lönekrav till fullo.

Magnus Lindberg

Magnus Lindberg, ansvarig ombudsman, kommenterar utfallet av förlikningen.  ”Vi är mycket nöjda med förlikningen framförallt för att den slår fast en viktig  princip i fråga om arbetstidsförläggning och ersättningar, men också för att medlemmen blir ekonomiskt kompenserad fullt ut i enlighet med den principen.”