Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack

Publicerad:

Idag (7/10) är det World Day of Decent Work, alltså världsdagen för schysta arbetsvillkor. Över hela världen genomför fackliga organisationer aktiviteter för att uppmärksamma vikten av schysta arbetsvillkor. GS förbundsorförande, Per-Olof Sjöö, som även är ordförande för LO-TCO Biståndsnämnd har idag tillsammans med Kristina Henschen, chef LO-TCO Biståndsnämnd skrivit en debattartikel riktad till vår nya biståndsminister Isabella Lövin.

I dag, på Världsdagen för schyssta arbetsvillkor, uppmanar vi den nya regeringen att i förhandlingarna om nya utvecklingsmål inom FN särskilt föra fram de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Frågan är akut. Varje dag dör i genomsnitt 6 300 människor i världen på sina jobb eller i arbetsrelaterade skador och sjukdomar, enligt FN:s arbetsmarknadsorganisation ILO. Samtidigt ökar antalet otrygga anställningar i världen. 1,5 miljarder människor arbetar enligt FN inom den informella ekonomin eller under mycket otrygga anställningsformer. Det innebär oftast sämre villkor och säkerhet, liksom lägre löner och mycket begränsade möjligheter att organisera sig fackligt.

I flera länder är dessutom de mänskliga rättigheterna i arbetslivet under attack. En sammanställning från världsfacket ITUC visar att regeringar i minst 35 länder under förra året har fängslat fackligt aktiva för att mota deras krav på demokratiska rättigheter, schysta löner och säker arbetsmiljö. Detta är oacceptabelt. För att utrota fattigdomen i världen behövs inte bara fler jobb, utan jobb med anständiga villkor och löner det går att leva på. För att en förändring ska ske måste ILO:s agenda kring schysta arbetsvillkor (decent work) integreras i FN:s nya utvecklingsmål, som ska ersätta Millenniemålen.


Som en av Europas mest engagerade och inflytelserika politiker tror vi att den nya biståndsministern Isabella Lövin är rätt person att ta nya tag i denna fråga. Vi ser också fram emot ett ökat fokus på miljöfrågorna i utvecklingspolitiken och att kopplingen mellan miljö och arbete förtydligas. För samtidigt som rovdriften på jordens resurser förstör klimat och miljö, förstör den också miljontals människors försörjning och framtida generationers levnadsvillkor. Fackföreningsrörelsen är en viktig kraft i arbetet för en mer hållbar världsekonomi. För skogsarbetarfack i Sydostasien är arbetstagarnas kamp för ett hållbart skogsbruk till exempel både en fråga om att rädda skogen och att behålla sin försörjning. Men istället för dialog trakasseras de som vågar gå med i facket ofta av de stora skogsbolagen.

Människors möjlighet att organisera sig fackligt är en nyckel för att stoppa exploateringen av människa och miljö. Genom att organisera sig och tillsammans driva krav på bättre villkor och arbetsmiljö kan människor lyfta sig ur fattigdom och utsatthet. En annan nyckel för utveckling och ett anständigt liv är att fler måste omfattas av sociala trygghetssystem. I dag saknar 80 procent av världens arbetstagare sociala skyddsnät som arbetslöshets- sjukvårds- och pensionsförsäkringar. Enligt FN-organisationen UNDP:s Human Development Report 2014 är detta ett av de allra största hindren för att utrota fattigdomen i världen, eftersom miljontals människor riskerar fattigdom vid sjukdom, arbetslöshet eller som pensionär.

Den nödvändiga omställningen till en mer miljömässigt hållbar världsekonomi hänger samman med behovet av en mer hållbar global arbetsmarknad – med löner som går att leva på och med en social trygghet för alla. Vi välkomnar därför Isabella Lövin som ny biståndsminister att anta utmaningen att säkerställa:

  • att integrera schysta arbetsvillkor (decent work) och mänskliga rättigheter i arbetslivet i alla FN:s nya utvecklingsmål,
  • att på samma sätt integrera klimat och miljö i alla mål,
  • tydliga referenser till FN-organet ILO:s åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet,
  • att social trygghet har ett eget mål.

Per-Olof Sjöö,
förbundsordförande GS-facket
samt ordförande för LO-TCO Biståndsnämnd
Kristina Henschen,
chef LO-TCO Biståndsnämnd

Artikeln först publicerad på Aftonbladet.se