Moderatorn Helle Klein står bredvid seminariepanelen bestående av avtalssekreterare från sex LO-förbund. Moderator Helle Klein och avtalssekreterare från sex LO-förbund på IF Metalls seminarium om jämställdhet.

"Kvinnors arbete måste uppvärderas"

Publicerad:

GS avtalssekreterare Madelene Engman var en av paneldeltagarna när IF Metall uppmärksammade internationella kvinnodagen genom att bjuda in avtalssekreterare från sex LO-förbund för att diskutera jämställdhet. 

Arbetet kring jämställdhet pågår i alla de förbund som fanns representerade på lunchseminariet. Flera förbund har nätverk för kvinnliga medlemmar och fokuserar på att rekrytera fler kvinnor till förtroendeposter. 

- Vi har stort fokus på värdegrundsfrågor i organisationen, som då inbegriper mer än jämställdhet. Värdegrunden finns som inslag på i princip samtliga utbildningar som GS anordnar, sa GS avtalssekretare Madelene Engman. Hon fick även tillfälle att lyfta den lönerapport som GS tagit fram och som visar på att kvinnor tjänar 96,3% av männens lön inom förbundet, detta efter att hänsyn tagits till olika påverkansfaktorer. 

Kvinnors arbetsmiljö var ett annat ämne som diskuterades.  Arbetsmiljöverkets nya rapport visar att arbetsmiljön för kvinnor överlag är sämre än för män, vilket kan förklara varför kvinnor är överrepresenterade vad gäller stressrelaterad sjukskrivning.

- Inte nog med att kvinnor har lägre löner, de har dessutom sämre arbetsmiljö. Kvinnors arbete måste uppvärderas, konstaterade Madelene Engman.

Helle Klein, chefredaktör på tidningen Dagens Arbete och seminariets moderator, avtslutade med att fråga hur många av avtalssekreterarna som är för en individualiserad föräldrarförsäkring - samtliga i panelen räckte upp handen.