Kommuner vill satsa på träbyggnation

Publicerad:

Idag skriver Sveriges radio om Skellefteå som vill profilera sig som en träbyggnadsstad. Den här hållningen har mött kritik från betong- och byggbranschen.

Skellefteå antog en i höstas en träbyggnadsstrategi vilken säger att när kommunen, de kommunala bolagen eller andra aktörer som vill använda kommunens mark, ska bygga nytt, så ska trä användas i första hand när det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

– Jag tycker inte att det är fel att peka ut, det är gynnsamt för vår kommun. Det är ju det enda förnyelsebara materialet som finns. Vi har den norrländska furan in på knuten här, vi har ju både sågverk och fler träföretag i kommunen, säger Skellefteås socialdemokratiska kommunalråd, Lorents Burman.

Även Växjö, Falun och Lindesberg är kommuner som lagt upp liknande strategier och enligt Susanne Rudenstam, chef på Sveriges Träbyggnadskansli, så är det totalt 20-25 kommuner som arbetar med liknande strategier.

GS välkomnar såklart den här typen av initiativ av fler orsaker:
Dels behöver vi en ökad konkurrens på byggmaterialsidan. Betongen har haft en monopolställning under 100 år när det gäller högre flerbostadshus. Politikens roll och skyldighet är att skapa bra bostäder till rimliga kostnader för kommunens innevånare.

Genom att införa trä som alternativt byggmaterial skapas nya och moderna byggsystem. Det gagnar både kvalité, produktivitetsutveckling och skapar arbetstillfällen.

Sveriges gröna guld, Skogen, är också vårt ända förnybara byggmaterial. Att bygga i trä är klimatsmart och hjälper oss att minska utsläppen av miljöförstörande koldioxid.

- Det finns många goda argument för att för att ställa om till ett hållbart byggande och vi hoppas att fler kommuner antar en liknande strategier för klimatsmart träbyggande, säger GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö

Läs artikeln på SR:s hemsida