Kommentar från GS förbundsledning med anledning av #metoo och reportagen i tidningen arbetet

Publicerad:

I tidningen Arbetet publicerades igår (16/11) ett par artiklar som rör sexuella trakasserier inom arbetarrörelsen. I denna text vill GS verkställande utskott (VU) ge sin syn på den aktuella rapporteringen.

Genom #Metoo har det blivit tydligt att sexuella trakasserier förekommer i alla delar i samhället. Att tro att arbetarrörelsen skulle vara fri från sexuella trakasserier vore naivt men det är ändå med förvåning och förtvivlan vi tar del av de rapporter som nu kommer. I artiklarna framgår flera fall av sexuella trakasserier, som till och med lett till att förtroendevalda valt bort fackliga utbildningar.

Vi vill vara så tydliga vi kan: Sexuella trakasserier är fullkomligt oacceptabelt och oförenligt med allt vad vi som förbund står för. Samma gäller för jargonger som uppmuntrar sexistiska skämt eller opassande beteenden och kommentarer.

För att säkerställa en god och sund organisationskultur som inte ger utrymme för sexuella trakasserier eller sexistiska jargonger jobbar vi i GS aktivt med värdegrundsfrågor. Vi har via vår arbetsmiljöpolicy ett aktivt arbete för anställda i organisationen. Det vi kommer att göra framöver är att komplettera vårt regelverk även för förtroendevalda i GS.

För oss är det självklart att alla ska känna sig trygga i vår förening. Sexuella trakasserier har ingen hemvist vare sig i arbetarrörelsen eller någon annanstans.

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS

Madelene Engman Johansson, 1:e viceordförande GS

Bo-Arne Andersson, 2:e viceordförande GS