17 mars - kollektivavtalets dag!

Publicerad:

Vad innebär ett kollektivavtal?

 Idag den 17 mars är det kollektivavtalets dag. Det är en dag att hedra och prata om kollektivavtalet, och vad passar då inte bättre än en kort genomgång om vad kollektivavtalet innebär?

Först och främst:

I Sverige finns det ingen lagstadgad lägsta lön, lönen bestäms genom kollektivavtal.

Om företaget du arbetar på inte har kollektivavtal så innebär det att du inte har några rättigheter gällande lön, du kan inte påverka din arbetstid och du står ensam mot arbetsgivaren. I Sverige regleras det mesta som påverkar ditt arbetsliv via kollektivavtalet.

Kollektivavtalet reglerar och säkerställer bland annat:

  • Din lön
  • Din arbetstid
  • Din semesterlön
  • Din övertidsersättning
  • Din tjänstepension
  • Din rätt till information och förhandling

När du arbetar på ett företag med kollektivavtal och dessutom är medlem i facket så får du också hjälp vid löneförhandlingar, försäkringsärenden och arbetsmiljöfrågor med mera.

Kollektivavtalet innebär också att innehållet är anpassat efter bransch. Det unika med vår svenska modell är att vi som är parter, arbetsgivare och arbetstagare, tillsammans tar fram ett avtal som är anpassat för just vår bransch. GS har tillexempel 14 olika kollektivavtal, ett för varje bransch som faller inom vårt område.

Kollektivavtalet innebär i korthet att du som arbetstagare faktiskt har något att säga till om på din arbetsplats och finns där för att balansera relationen arbetstagare/ arbetsgivare. För att kollektivavtalet ska bli så fördelaktigt som möjligt för dig och dina arbetskamrater förutsätter det dock att vi är många.

Organisera er på arbetsplatsen och bli medlemmar!

Ansök om medlemskap direkt på webben!

Arbetar du i skog-, trä- eller grafisk bransch? Då är GS ditt förbund! Ansök om medlemskap direkt på webben, det tar bara ett par minuter.

Bli medlem direkt

Detta är avtalen inom GS områden:

Träindustriavtalet
Stoppmöbelsavtalet
Virkesmätaravtalet
Skogsavtalet
Infomediaavtalet
Förpackningsavtalet
Sågverksavtalet
Samhallsavtalet
Tidningsavtalet
VASA-avtalet
VISST-avtalet
Skogsavtalet kyrkan
Bemanningsavtalet
Trävaruhandelsavtalet