Karensdagen slår hårdast mot de med sämst arbetsmiljö!

Publicerad:

Att GS medlemmar väljer att jobba när de är sjuka beror på flera orsaker. Dels innebär sjukfrånvaron en ekonomisk förlust till följd av karensdagen men många väljer också att gå till arbetet för att inte utsätta arbetskamraterna för en ökad och orimlig arbetsbelastning.

Över 60 procent av GS medlemmar mellan 45–59 år hade någon gång under 2010 gått till arbetet trots att de känt sig sjuka. Nästan var femte medlem gick till arbetet mer än 4 gånger under året trots att de borde ha stannat hemma. Därför känns det extra hårt att man i dagens DN kan läsa om att inte en enda minister har sjukskrivit sig sedan 2010, detta trots att det finns dokumenterat i protokoll och egna uttalanden att de just varit tvugna att stanna hemma för att de varit sjuka.

Så Fredrik Reinfeld och hans ministrar jobbade inte sjuka. De stannade hemma. Men varför anmälde de inte sjukfrånvaro och tog kostnaden för karensdagen som andra får göra? Vad motiverar deras fuskande?

Företagen slimmar sina organisationer och stressen ökar för dem som är kvar på arbetsplatserna. När färre människor ska göra mer leder det ofta till att de återhämtningspauser som kroppen behöver prioriteras bort. Det kan leda till att människor som jobbar trots att de borde stannat hemma blir långtidssjukskrivna på sikt. Sjuka som går till jobbet riskerar att smitta ned andra, vilket leder till fler sjukskrivningar och produktionsförluster för företagen. Dessutom riskerar sjuknärvaron och medföljande trötthet att leda till ökat antal arbetsolyckor då koncentrationen är försämrad. Redan idag har mer än var tredje medlem mellan 45 och 59 år drabbats av en arbetsskada.

Karensdagen drabbar dessutom inte alla löntagare lika. Det finns anställda som kan undgå det ekonomiska bortfallet genom att arbeta hemifrån eller stänga in sig på kontoret. En tidigare studie från Arbetslivsinstitutet visade att det i första hand är de som har de tyngsta och stressigaste jobben, mest ansträngd privatekonomi och det sämsta hälsotillståndet som går till jobbet fast de är sjuka och borde ha stannat hemma. Sjuknärvaron blir till en klassfråga när karensdagen främst drabbar de som har det sämst.

Idag missgynnas de som inte har råd att stanna hemma när de är sjuka, både ekonomiskt och fysiskt. Det behövs satsningar på arbetsmiljöarbete och karensdagen bör slopas.

Läs mer:
Aftonbladet ledare: Ministrarnas sjukdom visar privilegiesamhället