två gosedjur ligger i en säng med febertermometer och värmeflaska

Karensavdrag ersätter karensdagen vid årsskiftet

Publicerad:

Obs! Med andledning av Coronapandemin har regeringen beslutat om en tillfällig ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr. Detta gäller fram till 31 december 2020. Läs mer här

Förändringar i Sjuklönelagen (SJLL) från och med den 1 januari 2019

Riksdagen beslutade i maj 2018 att ett lagstadgat karensavdrag ska införas i SJLL. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2019.

Enligt förarbetena (prop.2017/2018:96) eftersträvas ett mer rättvist karensavdrag. I den nuvarande regleringen. I SJLL kan arbetstagare med koncentrerad arbetstid förlora en relativt stor del av inkomsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass. Dagens regler innebär samtidigt att en arbetstagare undviker ett högt avdrag om sjukskrivningen sker sent på dagen.

Med det nya karensavdraget spelar det ingen roll när på dagen som arbetstagaren sjukskriver sig. Nu kommer avdraget alltid vara 20 procent av sjuklönen under genomsnittlig arbetsvecka.

Detta betyder att:

  • om du arbetar dagtid 40 timmar i veckan så blir karensavdraget 40x20%=8 tim.                                                                                            
  • om du arbetar 2-skift 38 timmar i veckan blir avdraget 38x20%=7,6 tim. Arbetar du skift med 36 timmar i veckan blir avdraget 36x20%=7,2 timmar.                                                                                                  
  • en arbetare som blir sjuk under ett 12 timmarspass men med en veckoarbetstid på 36 timmar får ett karensavdrag på 7,2 timmar därefter sjuklön på 80%,
  • en arbetare som blir sjuk i slutet av ett arbetspass och sedan är hemma sjuk i tre dagar får karensavdrag på t.ex. 7,2 timmar och sedan 80% sjuklön.
  • om en arbetare blir sjuk i slutet av ett arbetspass (t.ex 2 timmar kvar) och går hem sjuk men sedan kommer nästa dag bara får karensavdrag på dessa 2 timmar.

- Det här gör att vi kommer tillrätta med en orättvisa som drabbat framförallt skiftarbetare. Tidigare har det inneburit ett stort inkomstbortfall om du råkar bli sjuk inför att exempelvis arbeta ett längre helgpass. Vi ser att det blir en viss förbättring för dem som med dagens regler riskerade stora löneavdrag för karens och att det kanske kan minska sjuknärvaron, men lagstiftningen har inte tagit hänsyn till redan befintliga överenskommelser i kollektivavtal vilket vi hade förhoppningen att det skulle göra. Vi hade gärna sett en förbättrad situation för dem som drabbats hårt utan att förändra i våra kollektivavtal, eller allra helst att karensdag/karensavdrag slopades helt, säger Madelene Engman, avtalssekreterare på GS. 

Tillägg 20/3 2019: Idag är förhandlingar för de flesta avtalsområden klara. Respektive avtalsområden har särskilda bestämmelser. För information kring vad som gäller för just dig, kontakta din avdelning.