två gosedjur ligger i en säng med febertermometer och värmeflaska

Karensavdrag ersätter karensdagen vid årsskiftet

Publicerad:

Från och med 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande regler om karensdag ersätts med ett så kallat karensavdrag. 

De nya reglerna innebär att karensavdraget vid sjukfrånvaro alltid blir 20% av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka, oavsett när på dagen arbetstagaren sjukanmäler sig. En effekt av de nya reglerna blir att arbetstagare som blir sjuka inför ett långt arbetspass inte förlorar mer ersättning än en genomsnittlig arbetsdag.

- Det här gör att vi kommer tillrätta med en orättvisa som drabbat framförallt skiftarbetare. Tidigare har det inneburit ett stort inkomstbortfall om du råkar bli sjuk inför att exempelvis arbeta ett längre helgpass, säger Madelene Engman, avtalssekreterare på GS. 

Lagändringen kommer även att innebära att de som blir sjuka under en arbetsdag, och med dagens system får timavdrag för arbetsdagens kvarvarande timmar, efter den 1 januari kommer att få ett avdrag om 20% av sjuklönen under en genomsnittlig vecka.

- Så är det, då dras de timmar av dagen i karens och är du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del tills det blir ett helt karensavdrag. Begreppet "del av dag" förvinner och avdraget blir detsamma oavsett när under arbetspasset du går hem. Vi ser att det blir en viss förbättring för dem som med dagens regler riskerad stora löneavdrag för karens och att det kanske kan minska sjuknärvaron, men lagstiftningen har inte tagit hänsyn till redan befintliga överenskommelser i kollektivavtal vilket vi hade förhoppningen att det skulle göra. Vi hade gärna sett en förbättrad situation för dem som drabbats hårt utan att förändra i våra kollektivavtal, eller allra helst att karensdag/karensavdrag slopades helt.

Lagändringen, som beslutades i Riksdagen 23 maj, gör att kollektivavtalen måste omarbetas i de delar som rör karens.

- Förhandlingar pågår på ett flertal avtalsområden och GS är långt ifrån ensamma om att inte ha avtalsbitarna på plats ännu. Lagändringen träder ikraft 1 januari och kollektivavtalen anpassas så snart vi är överens med arbetsgivarna, avslutar Engman. 

Tillägg 20/3 2019: Idag är förhandlingar för de flesta avtalsområden klara. Respektive avtalsområden har särskilda bestämmelser. För information kring vad som gäller för just dig, kontakta din avdelning.