hundratals stockar av fällda träd ligger staplade på varandra ute i skogsområde

Jobbsatsning i skogen kapas av M och KD

Publicerad:

I den M-KD-budget som nyligen röstades igenom i Riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna stryps de 120 miljoner som finansierat Skogsstyrelsens arbetsmarknadsåtgärd Naturnära jobb.

Avvecklingen av arbetsmarknadsåtgärden, som drivits tillsammans med Arbetsförmedlingen med syfte att lotsa nyanlända och arbetslösa närmare arbetsmarknaden,  innebär att de ca 1500 personer som befinner sig i projektet kommer att förlora sin sysselsättning vid årsskiftet.

- När M och KD stryper finansieringen av dessa jobb så tar man också bort en viktig integrationsåtgärd. Det är tyvärr ett kvitto på hur man ser på vägen till jobb. Hellre sänkta skatter än aktiva åtgärder för etablering på arbetsmarknaden. Det är en föraning om vad som väntar de närmaste åren om de hamnar i regeringsställning, kommenterar GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Projektet, som kallas Gröna jobb, startades på uppdrag av regeringen i början av 2018 med syfte att underlätta vägen till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa och samtidigt tillvarata den jobbpotential som finns i de gröna näringarna. Exempel på arbete som utförts är dikesröjning vid vägar, underhålla vandringsleder, restaurering av rastplatser och hålla rent och städa upp i olika områden.

- Istället för att samhället betalar för att vårda våra grönområden väntar sysslolöshet och försörjningsstöd, konstaterar Per-Olof Sjöö.