Jakten på fackligt förtroendevalda i världen ökar

Publicerad:

GS och Pappers har gemensamt sänt ett brev till det multinationella företaget Smurfit Kappa på grund av att de avskedat en anställd som varit fackligt aktiv på företaget i Bogota (Colombia).

Brevet har skickats till Gianluca Castellini, VD för Smurfit Kappa i  Syd- och Nordamerika.  Här kan du läsa en översatt version av brevet.

Till Smurfit Kappa, Bogota

Det har kommit till vår kännedom att ditt företag Smurfit Kappa i Bogota har avskedat  fackföreningsledaren Arturo Cajamarca. Arturo har varit anställd i företaget i 25 år och varit en lojal anställd.

Vi som skriver till er är de svenska fackförbunden GS och Pappers. Vi vet hur viktigt det är med ett bra förhållande mellan arbetstagarnas företrädare och arbetsgivarna för att den sociala dialogen ska fungera. Och för att detta ska fungera behöver vi få grunderna på plats det vill säga att bolaget följer ILO:s kärnkonventioner, nationell rätt och uppförandekod. Därför protesterar vi mot de åtgärder som Smurfit Kappa har tagit mot vår kollega Artur Cajamarca.

Vi som fackföreningar arbetar mycket med multinationella företag och vi vill ha ett bra exempel att använda när vi möter andra företag och kollegor runt om i världen.

Vi hoppas att Smurfit Kappa kommer att vara en av dessa företag. Men för att vara det bör Smurfit Kappa tänka om och ta tillbaka Arturo som anställd och inte motverka fackligt arbete. Vi hoppas att vi kan ha goda framtida relationer och fokusera på vad som är bäst för företaget och de anställda.

Med vänliga hälsningar/

Tommy Andersson,
Vice ordförande GS och ordförande för UNI Grafiska och förpackning

Mats Jutterström,
Ordförande Pappers

Läs mer på UNI:s webbplats (engelsk text)