Internationellt: Turkiska träindustriarbetare strejkar för bättre villkor

Publicerad:

Det turkiska träarbetareförbundet AGAC-IS, tog ut 218 medlemmar som arbetar på SFC Integrated Forestry Products Company i strejk den 28 januari då de motsat sig förbundets avtalskrav sedan förhandlingar om att teckna kollektivavtal inleddes i augusti 2014.

GS har beslutat att stödja vår AGSC-IS med 20.000 kr i deras arbete för rättvisa villkor. Pengarna kommer från solidaritetsfonden som instiftas för att stödja fackliga organisationer runt om i världen.

Du kan hjälpa till genom att visa ditt stöd för arbetarna genom att skriva under BWI:s (Bygg- och träarbetarinternationalen, vilket är GS och AGAC-IS gemensamma globala federation) genom att klicka på länken här under.

ACT NOW - Defend the Rights of SFC Integrated (Kronospan) Workers