Rulita Wijayaningdyah, nyvald generalsekreterare för indonesiska skogsfacket Kahutindo och styrelseledamot i FSC.

Skogsfack går samman för hållbarhet

Publicerad:

Bild: Rulita Wijayaningdyah, nyvald generalsekreterare för indonesiska skogsfacket Kahutindo och styrelseledamot i FSC. Foto: Kahutindo

Skövlingen av regnskog är en katastrof för klimat och djurliv – men också för dem som förlorar sina jobb när skogen försvinner. För skogsarbetarfack i Asien går kampen för ett hållbart skogsbruk hand i hand med kraven på schysta arbetsvillkor.

Den snabba avverkningen av Borneos regnskog utgör ett stort hot för alla som är beroende av skogen för sin försörjning. Skogsarbetarfacken på både den Malaysiska och Indonesiska sidan av ön kämpar därför med att försöka få de stora skogsbolagen att arbeta mer hållbart.

För att stärka facken i detta arbete har det globala byggnads- och träarbetarfacket BWI bildat ett nytt nätverk för skogsfack i hela Asien, med stöd av bland andra svenska GS-facket genom LO-TCO Biståndsnämnd.

– Nätverket syftar bland annat till utbyte av information mellan förbunden. Skogscertifiering är ett viktigt verktyg för att avkräva certifierade företag rätt att organisera sig och sluta kollektivavtal, säger Yngve Daoson som är internationell sekreterare på svenska GS-facket (facket för skogs-, trä- och grafisk bransch).

En arbetsgivare som vill certifiera sin skog måste dels kunna garantera att skogen avverkas och återplanteras på ett miljömässigt hållbart sätt, men också att de anställda har rätt bilda fackföreningar och förhandla kollektivt med sin arbetsgivare. Därför kan facken använda certifieringen som ett påtryckningsmedel för att få arbetsgivare att förhandla om bättre löner och villkor.

Det indonesiska skogsarbetarfacket Kahutindo har mycket tack vare denna strategi de senaste tio åren växt från cirka 87 000 till över 126 000 medlemmar.

På den malaysiska sidan av Borneo har anställda på Sabah Forest Industries ända sedan 1998 kämpat för sin rätt att organisera sig fackligt. Arbetsgivaren har gång på gång vägrat erkänna facket – trots att bolaget har FSC-certifiering.

För att få bilda en fackförening i Malaysia måste man vinna minst 50 procent av de anställdas stöd i en sluten omröstning. Snart ska en ny omröstning hållas på företaget och skogsarbetarfacket STIEU hoppas på seger.

– Genom det nya nätverket och stödet från BWI är vi övertygade om att vi kommer att kunna övervinna den här utmaningen och samla tillräckligt många röster för att bevisa att arbetarna är på vår sida, sade Engrit Liaw, generalsekreterare för STIEU när nätverket bildades under en konferens på Bali.

GS-facket och BWI:s andra svenska medlemsförbund har inom ramen för BWI:s globala fackliga utbildningsprogram i många år stött uppbyggnaden av skogs- och träfack i både Indonesien, Malaysia och andra länder i Asien. Förutom grundläggande facklig utbildning får medlemmarna också kunskap i hur man bedriver ett hållbart skogsbruk, återplanterar skog och bevakar att arbetsgivaren lever upp till sina åtaganden.

Fakta: Skogsindustrin i världen

  • 1,6 miljarder människor världen över är beroende av skogen för sin försörjning
  • 13 miljoner människor arbetar i skogsindustrin (ännu fler om man räknar med antalet skogsarbetare inom informell ekonomi)
  • Skogsbruket är en av de sektorer med flest antal dödsolyckor i världen.
  • Runt tio procent av all världens avverkningsskog är certifierad.
  • Det finns ungefär 50 olika organisationer som jobbar med att certifiera trä, papper och andra skogsprodukter. De mest kända är FSC och PEFC. Utöver krav på hållbarhet i avverkningen kräver de också att FN-organet ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet följs.
  • Det globala Byggnads- och träarbetarfacket BWI har 333 nationella medlemsförbund i världen. 140 av dessa är fackförbund inom trä- och skogsindustrin. 

Källa: BWI

Av: Ville Henrik-Klemens
Texten ursprungligen publicerad på lotcobistand.org