Fackligt medlemsmöte på skogsstyrelsen. Förbundet leds av Marina Kurtanidze

GS besökte fackliga kamrater i Georgien

Publicerad:

På bilden: Fackligt medlemsmöte på skogsstyrelsen. Förbundet leds av Marina Kurtanidze

Vårt systerförbund i Georgien, Georgian Constructors and Foresters Independent Trade-Union, är nya medlemmar i BWI, Building and Wood Workers International.

Förbundet har påbörjat en lyckad värvningskampanj bland skogsarbetare. Under året har de värvat 600 nya medlemmar och de siktar på att värva ytterligare 1500 år 2015.

De har också påbörjat arbetet med att certifiera de statligt ägda skogarna i FSC.

För att stödja det nya BWI förbundet öppnar GS möjligheten för dem att delta i vårt Pan Europeiska utvecklingsprogram. Med anledning av detta besökte Yngve Daoson Georgien den 2-5 november 2014. Besöket innehöll även möten Georgiens LO, Skogsdepartementet och Skogsstyrelsen.