International Workers Memorial Day 2020

Publicerad:

Idag den 28 april är det International Workers Memorial Day. En dag att minnas de arbetare som förlorat livet under året.

Hör GS regionala skyddsombud Ronny Mattsson prata om International Workers Memorial Day. Men också vad han som RSO anser om beslutet från C och L att stödja M, KD och SD i att rösta nej till förslaget om uttökad tillträdesrätt för RSO.

Patrik Karlsson, GS ombudsman med ansvar för arbetsmiljö, kommenterar:

Idag den 28 april är det Workers’ Memorial day.
En dag då vi minns och hedrar arbetstagare som omkommit på sina arbetsplatser. Men också en dag då vi fortsätter kampen för att ingen skall behöva dödas eller skadas på sin arbetsplats. 
Men det är en kamp som förs i en stark motvind. 
Precis före påskhelgen under rådande pandemi kunde vi läsa om hur Skyddsombuden på ett äldreboende i Stockholm krävt bättre convid-skydd för personalen. Arbetsmiljöverket instämde och slog fast att personalen måste bära visir och munskydd vid patientnära arbete. Facket välkomnade medan arbetsgivare överklagade beslutet.
Under påskhelgen gick plötsligt fyra myndigheter – Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg ut i ett gemensam uttalande med där de tonade ner innebörden av Arbetsmiljöverkets beslut! Myndigheterna menade att det inte skulle uppfattats som ett generellt krav. Facket baxnade!
Men värre skulle det bli!
Det visade sig nämligen att det var arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges Kommuner och regioner) som spelat bakom kulisserna och fått myndigheterna att tona ned kravet. Detta berodde på att SKR var oroliga för att skyddsombud på andra vårdinrättningar skulle kräva samma rättigheter till skyddsutrustning. 
SKR var alltså oroliga för att anställda på andra äldreboende skulle kräva rätten att arbeta i en säker arbetsmiljö.
 
I förra veckan skrev GS om hur SD och de borgerliga partierna röstat nej till en utökad tillträdesrätt dvs ett nej till allas lika rätt till en säker arbetsplats och idag skriver vi om en myglande arbetsgivarorganisation.
 
Idag ställer jag två frågor utifrån ovanstående fakta:
Hur tror du att din arbetsmiljö sett ut om borgarna med SDs hjälp styrt Sverige?
Jag undrar om högern högtidlighåller Workers’ Memorial day vad tror du?

Patrik Karlsson
Arbetsmiljöansvarig GS