Ingen utökad tillträdesrätt för Regionala Skyddsombud

Publicerad:

Idag blev det klart att den socialdemokratiskt ledda regeringens förslag om att Regionala Skyddsombud skulle ges uttökad tillträdesrätt faller. Detta efter att C och L går samman med SD, KD och M. Förslaget som socialdemokraterna la fram var att Regionala Skyddsombud också skulle få tillträdesrätt till arbetsplatser där det inte finns fackliga medlemmar.

Dagligen pågår arbetsmiljöarbeten på GS arbetsplatser där GS Regionala skyddsombud och de lokala skyddsombudens samarbete med arbetsgivaren leder till en god och hållbar arbetsmiljö för GS medlemmar. Ett arbete som är omvittnat populärt av både medlemmar och arbetsgivare. Men framför allt är det en verksamhet som räddar liv och lem.

Dessutom har vi under den pågående pandemin lärt oss hur oerhört viktigt det är med samverkan mellan arbetsgivare och anställda i det ständigt pågående arbetsmiljöarbetet. Att det finns rätt skyddsutrustning, att den används rätt, korrekta säkerhetsinstruktioner osv.

Denna form av verksamhet anser GS samt övriga förbund i LO som en självklar rättighet för samtliga arbetare på svensk arbetsmarknad.

Idag valde Liberalerna och Centerpartiet att gå på Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverige Demokraternas linje och röstar nej till förslaget om utökad tillträdesrätt för Regionala Skyddsombud.

Förslaget hade inneburit att de som idag är Regionala Skyddsombud också hade getts laglig rätt att besöka arbetsplatser där det inte finns fackliga medlemmar. Idag kan företag neka ett Regionalt Skyddsombud tillträde om det saknas en facklig medlem på arbetsplatsen.

GS ombudsman Patrik Karlsson ansvarar för förbundets arbetsmiljöarbete. Han kommenterar:
”Idag har Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centern röstat bort allas lika rätt till en god arbetsmiljö. Idag har Borgarna röstat ja till arbetsplatsolyckor, fysisk och psykiskisk ohälsa. Idag har borgarna visat sitt rätta ansikte genom sin nedlåtande  syn på arbetares vardag på svensk arbetsmarknad.”

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö fyller i:
”Det är häpnadsväckande att de borgerliga partierna vänder löntagarna ryggen i denna viktiga fråga. Särskilt i dessa tider då arbetsmiljöarbetet är viktigare än någonsin.”