Ingen LO samordning, avtalsförhandlingar förbundsvis

Publicerad:

LO:s representantskap beslutade idag om att förbunden ska förhandla förbundsvis i kommande avtalsrörelse.

Kommentar från GS ordförande Per-Olof Sjöö:

- Det är naturligtvis ett svårt avbräck för LO att inte förbunden enats om en samordning inför avtalsrörelsen 2016. Trots att samordningen nu inte var möjlig kvarstår de långsiktiga målen. När det gäller jämställda löner är det för framtiden nödvändigt att LO-förbunden mer genomgripande diskuterar begreppet värdediskriminering. Kommunals argumentation för att undersköterskorna bör få en högre löneökning än normen är legitimt och GS är öppna för att stödja detta krav i den kommande avtalsrörelsen.

- Det är samtidigt viktigt att inte kasta en sund lönebildning överbord. Industrins normering är avgörande för en långsiktig god reallöneutveckling för LO-förbundens medlemmar.