Information angående Avtal -16

Publicerad:

GS har i media utmålats som ett av tre förbund som sagt nej till LO-samordnade förhandlingar under avtalsrörelsen 2016. Vi vill med anledning därav informera medlemmar och förtroendevalda något mer ingående om händelseförloppet i den process som ledde fram till LO representantskaps beslut om förbundsvisa förhandlingar.

Efter flertal möten mellan LO förbundens avtalssekreterare,  ställdes frågan på sin spets  den 18-19 oktober då vi hade att ta ställning till en konstruktion,  innehållande gemensamma löneökningskrav, särskild låglönesatsning för avtalsområden med ett löneläge understigande en viss lönenivå  per månad, särskilda satsningar till värdediskriminerade yrkesgrupper, satsning på uppräkning av minimilönerlöner i kollektivavtalen samt uppräkning av övriga ersättningar i kollektivavtalen.

GS ställningstagande var att vi är beredda att stå bakom den föreslagna konstruktionen,  men med beaktande av att justeringar i nivåer kunde göras, samt i hur stödet till fackförbundet Kommunals krav om extra satsning för värdediskriminerade grupper (läs undersköterskor) utformades.

Efter enskilda överläggningar den 18 okt. mellan förbundens respektive avtalssekreterare och LO:s kansli kunde det konstateras, att samsyn ej kunnat uppnås till ovan beskrivna konstruktion, då stora tunga förbund sagt nej till den föreslagna konstruktionen.

Därmed föll också möjligheten för förbundens avtalssekreterare att fortsätta diskutera innehållet i föreslagen konstruktion.

LO styrelsen hade därefter den 19 oktober att fatta beslut i enlighet med LO stadgar .

Då avtalssekreterarna inte hade en gemensam rådgivning att leverera, beslutade styrelsen att föreslå LO representantskap besluta om att avtalsförhandlingar 2016 bedrivs som förbundsvisa förhandlingar och att vi i enlighet med stadgarna mellan förbunden inom LO håller varandra informerade under förhandlingarnas gång.

GS har i detta sammanhang också uttryckt sitt stöd till Kommunal och deras ambition att höja lönerna för gruppen undersköterskor något mer utöver den konkurrensutsatta industrins lönenormerande kostnadsmärke.

GS och övriga fackförbund inom industrin (FI) är nu inne i slutskedet i processen att ta fram ett förslag till en avtalspolitisk plattform med gemensamma avtalskrav, vilket kommer att fattas beslut om den 2 november. Parallellt med denna process arbetar också våra valda delegationer med att prioritera avtalsspecifika krav.

Den 21 december kommer vi att utbyta avtalskrav med våra motparter på arbetsgivarsidan, för att sedan efter jul- och nyårs helgen inleda förhandlingarna om nya kollektivavtal.