Madelene Engman, avtalssekreterare GS

Hovrättens dom är ett hårt slag mot arbetet för schysta villkor i skogsbruket

Publicerad:

GS hade hoppats på en dom som skulle stärka arbetstagarnas rättigheter, och fastslå att det är bedrägeri när arbetsgivare inte lever upp till de villkor som utlovats i anställningserbjudandet. Efter att hovrätten idag meddelat sin dom i fallet GS – Skogsnicke kan vi besviket konstatera att så inte blev fallet. Man gör också en bedömning av ansvarsgenombrottet för bolagets företrädare som i praktiken gör arbetstagare i svag ställning rättslösa vid bedrägerier.

Dagens dom från hovrätten är ett stort nederlag för alla som hade hoppats på stärkt skydd för löntagares rättigheter i Sverige. GS kan konstatera att det funnits ett stort intresse från allmänheten att fackföreningsrörelsen ska stå upp mot den här typen av orättvisor. GS har haft ett stort stöd i att driva de här frågorna och de insamlingar som startats av olika organisationer för att hjälpa kamerunarna är ett tydligt bevis på det.

Men vi kan idag konstatera att hovrätten, tyvärr, gjort en annan bedömning än GS.

”Domen är givetvis inte vad vi hoppats på. Risken finns att detta uppfattas som att det nu är fritt fram för arbetsgivare att behandla arbetstagare i svag ställning hur som helst. Här vill dock GS vara tydliga; vi jobbar varje dag för att skogen ska vara en schyst arbetsplats. Dagens dom från hovrätten ändrar inte vår inställning eller vårt arbete för att stärka skogsarbetarnas ställning gentemot arbetsgivarna.” – kommenterar Madelene Engman, avtalssekreterare för GS dagens dom från hovrätten.

GS vill i likhet med tidigare pressmeddelanden på ämnet ta tillfället i akt och understryka att utnyttjande av skogsarbetare  är förkastligt alldeles oavsett arbetarens hemland och jobbar löpande med att säkerställa att skogsarbetare i Sverige arbetar under schyssta villkor. Men man ska komma ihåg att skogen är en arbetsplats stor som 44 miljoner fotbollsplaner och det är ett digert arbete för ett fackförbund att ensamt kontrollera alla tusentals arbetare som kommer till Sverige för att jobba med plantering under en säsong. Därför krävs det ett brett ansvarstagande från flera håll för att hålla skogen ren från orättvisor.

GS vill lägga ett större ansvar på skogsbolagen och skogsägarna att säkerställa att entreprenörerna som de anlitar är seriösa. GS vill också se tydligare regelverk för bland annat förhandskontroll av arbetsgivarens seriositet och stärkt rättslig ställning vid arbetserbjudande för arbetstagare från tredjeland. 

Det är också något att ta hänsyn till när Sverige nu är på väg att få sitt första nationella skogsprogram.  Om regeringen menar allvar med att skogen - det gröna guldet - ska vara en långsiktig och hållbar inkomstkälla måste statliga myndigheter ta ett större ansvar för att minska risken för den här typen av utnyttjande.

Bakgrunden till rättegången har sin start året 2011 när det kom 14 kameruner till Sverige för att arbeta en säsong med skogsplantering. De hade blivit lovade avtalsenliga villkor av arbetsgivaren Nicklas Gotthardsson, VD till bolaget Skogsnicke AB. Efter en första planteringssäsong med uteblivande betalningar fick de löfte om extra ersättning utöver ordinarie om de stannade för ytterligare en planteringssäsong 2012. Flera stannade och 40 nya arbetare från Kamerun anlände. Efter att arbetarna blivit allt mer missnöjda med arbetsvillkoren och behandlingen från Skogsnicke AB kontaktades GS avdelning 15 som organiserar skogsarbetarna i det området. Förhandlingarna resulterar i att delar av lönerna betalas ut till de kameruner som gett GS fullmakt att driva deras fråga. Efter att den av uppdrag granskning uppmärksammade förhandlingen avslutats kontaktas GS av en medlem från Kamerun som uppgav att han i princip inte fått någon lön utbetald alls. Efter att GS kontrollerat uppgifterna från medlemmen startar en ny process mot Skogsnicke. Det är den processen, som bland annat innefattar en bedrägeristämning mot Nicklas Gotthardsson, som nu avgjorts i hovrätten och där hovrätten slagit fast att det är inte bedrägeri att lura sina anställda på utlovade anställningsvillkor.