Hållbart byggande för en grön ekonomi

Publicerad:

Under måndagen deltog GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö i ett seminarium om cirkulär ekonomi med bland annat klimat- och miljöminister Åsa Romson Johan Rockström, professor SEI, Per Stoltz, Sustainability Developer IKEA och David Schelin, vd Ragn-Sells.

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som syftar till hållbar produktion i flera led från att använda miljövänliga råvaror och ha en klimatsmart tillverkningsprocess till att produkten, oavsett vad det är, när det inte längre kan nyttjas går att återvinna eller på annat sätt återanvända.

Sjöö, pratade om att GS medlemmar jobbar i gröna framtidsbranscher och att en satsning på industriellt trähusbyggande är viktig för Sverige.

– Vi måste bekämpa klimatförändringar för klara jobben och skapa fler jobb. Vi måste nyttja våra råvaror på rätt sätt. Att bedriva ett hållbart skogsbruk, utveckla ett hållbart byggande/öka andelen hus byggda i trä är en del av lösningen för närma sig en cirkulär ekonomi, sa Sjöö under seminariet.

GS anser att en cirkulär ekonomi måste bygga på ekonomiska-, miljömässiga- men också sociala aspekter. Utan att ta hänsyn till sociala aspekter kommer vi inte nå fram till målet med en mer hållbar samhällsutveckling.