Ronny Mattsson är redo att hälsa de 140 skyddsombuden välkomna till årets skyddsombudsträff.

Hallå där Ronny Mattsson, regionalt skyddsombud i avd 6 och representant i GS arbetsmiljöråd!

Publicerad:

140 skyddsombud från GS avdelning 6 och 7 samlades en gråmulen tisdagsmorgon på Viskadalens folkhögskola för en vidareutbildningsdag med temat psykosocial arbetsmiljö. Avdelning 6 har arrangerat denna skyddsombudsträff årligen sedan 2010 och uppslutningen har mestadels varit imponerande god. En av initiativtagarna och huvudarrangör är Ronny Mattsson, regionalt skyddsombud i avdelning 6 och representant i GS arbetsmiljöråd.

Hallå där Ronny Mattsson, regionalt skyddsombud i avd 6 och representant i GS arbetsmiljöråd!

Hej!

Berätta om den här skyddsombudsträffen, som ni ordnar här idag!

Den planerades redan tidigt förra året och vi bestämde oss för att ha psykosocial arbetsmiljö som tema. Vi försöker varje år att få hit bra föreläsare, i år har vi fått hit socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som både är relevant för ämnet och även givetvis lockar folk som regeringsrepresentant. Vi har även ett exempel från verkligheten, Åsa Alvarö, som beskriver hur illa det kan gå när psykosociala arbetsmiljöproblem inte tas på allvar.

Sedan är det även ett tillfälle att informera om den nya arbetsmiljöföreskriften som gäller just organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, samt hur vi kan omsätta den i verkligheten.

I år görs detta i samarbete med avdelning 7, så det är jag tillsammans med arbetsmiljöansvariga i respektive avdelning som hjälpts åt med planering och genomförande.

140 skyddsombud är här idag. Hur lyckas ni samla så många?

I grund och botten handlar det om att vi genom många arbetsplatsbesök har upparbetat en god kontakt med våra skyddsombud. I avdelning 6 har vi snittat 200 besök av regionala skyddsombud per år. Vi prioriterar dem, vilket leder till att de prioriterar oss.

Vi har också under ett antal år fokuserat på intressanta ämnen så att det känns attraktivt att delta och även återkomma nästföljande år.  Numera är det inte heller någon arbetsgivare som ifrågasätter det här, de vet att detta kommer varje år.

Vad är målsättningen med de här träffarna?

Målsättningen med träffarna är att fylla på kunskapsförrådet hos våra skyddsombud. De behöver gå grund- och vidareutbildning, men även få en chans att årligen fylla på och fräscha upp sina kunskaper. Det är också en möjlighet för dem att träffa varandra, utbyta erfarenheter och bygga kontaktnät mellan arbetsplatser.

På vilket sätt gynnar detta GS medlemmar?

Förhoppningsvis så tar de här representanterna med sig det dem får till sig här idag, så att det kan omvandlas i praktiken ute på arbetsplatserna. När kunskapen om arbetsmiljöfrågorna ökar får vi bättre arbetsplatser för våra medlemmar.

Då får jag önska lycka till med arbetet inför kommande träffar!

Tack så mycket!

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll gästade skyddsombudsträffen i Viskadalen

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll gästade skyddsombudsträffen i Viskadalen.