Bild på Marcus Linnros Marcus Linnros

Hallå där Marcus Linnros, ledamot i ETUC:s ungdomsstyrelse!

Publicerad:

Marcus Linnros är medlem och förtroendevald i GS och arbetar inom den grafiska branschen. Sedan 2013 är han ansvarig för ungdomsverksamheten i GS avdelning 1 och sedan ett par år sitter han även med i GS centrala ungdomsråd. Hösten 2016 blev Marcus invald som ledamot i den europeiska fackliga samorganisationens, ETUC, ungdomsstyrelse. 

Hallå där Marcus Linnros, ledamot i ETUC:s ungdomsstyrelse!

- Hej hej!

Ledamot i ETUC ungdomsstyrelse, vad innebär det?

- European Trade Union Confederation (ETUC), är en samverkansorganisation mellan fackförbund från hela Europa. Organisationen utgörs av representanter från 39 länder och 90 förbund. ETUC uppkom i samband med att EU's inflytande på arbetsmarknaden ökade, något som fick fackliga organisationer att inse att för att kunna påverka den politik som bedrivs så måste vi stå enade och driva frågor som berör våra kollegor runt om i Europa. ETUC Youth Committee, som jag blivit invald i som styrelsemedlem, är en gren av ETUC som lägger fokus specifikt på ungdomsfrågor.

Vad hoppas du kunna bidra med där? 

- Runt om i Europa är det inte alltid lätt att vara ung idag. Tillfälliga anställningskontrakt, dåliga arbetsvillkor och låga löner är bara några av de problem som många yngre möter när de kommer ut i arbetslivet, detta förvärrades efter den ekonomiska krisen 2009. Vi har samma typer av bekymmer i Sverige, ett land som i europeiskt sammanhang ses som en förebild.

- Jag har valt att engagera mig internationellt därför att jag ser det som en självklarhet att vi, som har en stark facklig organisation, är med och engagerar oss i länder där det ännu inte fungerar. Bara i kommittén har jag kollegor som kommer ifrån länder där organisationsgraden ligger på runt 5%, i Sverige är den närmare 75%. Faktum är att de nordiska länderna sitter på en stor mängd erfarenhet när det kommer till att organisera arbetare, något som också hjälpt oss att ställa krav samt att påverka vår vardag till det bättre. Det är denna erfarenhet jag önskar kunna bidra med i ett europeiskt sammanhang.

På vilket sätt gynnas GS medlemmar av att det här? 

- Detta är en fråga som jag ofta får när jag pratar om internationellt arbete, speciellt nu på senare tid när dialogen tyvärr ofta handlar om att se till sig själva och sina egna gränser. Men i en värld där företag alltmer letar möjligheter utomlands och söker efter länder med lägre löner och lägre krav, allt för att kunna producera billigare, vad händer då om våra kollegors villkor utanför Sveriges gränser försämras? Jag är helt övertygad om att vi måste slå vakt om alla arbetares rättigheter, dels för att alla har rätt till ett bra och rättvist arbetsliv och dels för att dessa sämre villkor till slut finner sin väg tillbaka till oss i Sverige. Om inte vi är aktiva på EU-nivå, så är risken att försämringar och nedskärningar i större utsträckning även når oss.

Är det något särskilt du önskar uppnå med ditt nya uppdrag? 

- En svår fråga, oavsett vilken nivå man arbetar på. Självklart är målet med mitt arbete att alla ska ha rätt till ett bra och givande arbete samtidigt som man får ut en bra lön i slutet av månaden. Ibland kan detta kännas som ett tufft mål att nå, vi har tuffa motståndare, både på arbetsplatserna men även politiskt. Det jag hoppas på i nuläget är att se till att vi arbetare samarbetar över landsgränserna för att tillsammans se till att våra kollegor får en bättre vardag. Detta gör vi genom att organisera oss, så att vi kan driva frågor gällande rätten till heltidsjobb, bra löner, en fungerande välfärd som inkluderar alla och inte minst alla människors lika värde. 

Då får vi önska dig lycka till i den europeiska kampen!

- Tack så mycket.