Magnus Lindberg

Hallå där Magnus Lindberg, skogsavtalsansvarig ombudsman på GS!

Publicerad:

Det finns ett stort bekymmer med oseriösa arbetsgivare inom svenskt skogsbruk. Gång på gång har historier rullats upp där utländsk arbetskraft utnyttjats under mer eller mindre slavliknande förhållanden. Denna vecka har en av dessa återigen hamnat i fokus, rättegången mot VD:n för företaget Skogsnicke AB. Magnus Lindberg, GS avtalsansvarige för skogsavtalet, närvarade vid rättegången och efterlyser ett större ansvarstagande från regeringen och skogsindustrin för att få kontroll över skogen som arbetsplats.

Hallå där Magnus Lindberg!

Hej hej!

Hur vanligt är det att arbetskraft luras och utnyttjas i den svenska skogen?

Det sker återkommande, i princip varje år är det något nytt stort fall som uppdagas. Det finns även anledning att misstänka att det därutöver finns ett stort mörkertal med fall som aldrig kommer till vår kännedom.

Hur kan de här missförhållandena se ut?

Det vi har sett många gånger är att människor har fått bo under vedervärdiga förhållanden, att det inte har ordnats med vettiga bostäder åt de som kommer hit. Som exempel kan nämnas några arbetare som förra sommaren tvingades bo på madrasser på golvet i ett oisolerat stall. Felaktigt hanterad lönesättning har vi sett många exempel på, helt utebliven löneutbetalning, brott mot arbetstidslagen, otillbörlig eller i värsta fall obefintlig skyddsutrustning. Det är en flora av påhittighet som används för att lura människor.

På vilket sätt påverkas GS medlemmar av att vissa arbetsgivare beter sig på det här sättet?

Vi måste se till så att kollektivavtalen och villkoren som är reglerade där efterlevs. Om vi skulle se mellan fingrarna och strunta i den här delen av branschen skapar det en öppning för att dumpa lönerna. Vårt arbete med att beivra och se till att de regelverk och avtal som finns upprättade följs är det viktigaste verktyget för att se till så att lönerna inte dumpas och då även drabbar våra medlemmar som jobbar i skogsbruket.

Hur kan vi på bästa sätt komma tillrätta med de här problemen?

Nyckeln är att regering, skogsägare och skogsbolag tar ett större ansvar. Vad gäller de större skogsbolagen så har det faktiskt blivit bättre. I takt med alla skandaler som varit har vi fått bättre sätt att samarbeta parterna emellan och skogsbolagen har blivit bättre på att ta ansvar för de här frågorna, så det finns ljuspunkter. Men – vi som facklig organisation kan inte förväntas göra mer än vi redan gör. Det är svårt att ha kontroll på vad som sker i skogsbruket när det tas hit tusentals människor som sprids ut över områden stora som 44 miljoner fotbollsplaner. Det är enorma ytor, det är rörliga arbetsplatser och det är människor som inte talar svenska och många gånger inte heller engelska. Våra förutsättningar att ha bra kontroll på detta är i grunden helt enkelt inte goda. Som facklig organisation tar vi mer än vår beskärda del av ansvaret, det är dags för andra att se de här problemen för vad de är och agera. Då krävs det dels politiska beslut och dels att branschen tar ett större egenansvar. Huvudentreprenören, ofta de större skogsbolagen, skulle kunna ta ett större ansvar vid anlitande av underentreprenörer samt vid de tillfällen då missförhållanden uppdagas.

Vad kan GS göra?

Vi försöker se till att våra företrädare är ute i fält och besöker arbetskraften som kommer hit och arbetar och kontrollerar vilka förhållanden de har. Vi förhandlar med bolagen om vilka entreprenörer de anlitar och försöker kontrollera så att dessa är seriösa.

Vi har också tagit fram information om arbete i skogen på ett antal olika språk, så att många av de som kommer hit själva kan läsa om vilka rättigheter de har.

En nyckelfråga för oss är att få fler medlemmar och öka den fackliga närvaron i skogen, då framförallt bland maskinförarna som arbetar året runt i skogen. Vi vill ha en situation där vi kan lita på att vi inte behöver lägga resurser på att stävja missbruk av utländsk arbetskraft, vi vill lägga våra resurser på att förbättra villkoren för de som finns här.

Då får jag önska lycka till!

Tack för det!

Här kan du läsa GS pressmeddelande om rättegången mot Skogsnicke´s VD