Kenneth Edvardsson, ombudsman på GS med ansvar för kompetensutveckling

Hallå där Kenneth Edvardsson, ombudsman med ansvar för kompetensutveckling!

Publicerad:

GRAFX är en mellan GS och Grafiska Företagen gemensam informationskampanj med syfte att locka ungdomar till utbildning och arbete inom den grafiska industrin. Den startades upp i oktober och planeras pågå till och med mars nästa år. Från GS sida är det Kenneth Edvardsson, ombudsman med ansvar för kompetensutveckling, som tillsammans med Mats Jägbro, ombudsman med ansvar för de grafiska avtalen, är med och driver kampanjen.

Hallå där Kenneth Edvardsson, ombudsman med ansvar för kompetensutveckling!

Hallå där!

En gemensam informationskampanj med en arbetsgivarorganisation, hur kommer det sig?

Både vi och arbetsgivarna tycker att det är viktigt att fler ungdomar intresserar sig för yrket och vi vill lyfta ”våra” utbildningar.

Vad innehåller den här satsningen?

Vi har en webbsida, grafx.se, som lyfter fram information om de utbildningar som finns, vilka yrken och arbetsuppgifter som finns inom den grafiska industrin samt vilka företag som är aktiva inom området. Det har också gjorts ett antal filmer där personer som arbetar inom grafisk industri berättar om sitt arbete.

Många tror nog att grafisk industri snarare minskar i och med digitalisering och effektivisering, men ni menar att branschen är i behov av mer arbetskraft?

Det är stora pensionsavgångar i branschen de närmaste åren och digitaliseringen har gjort att många företag idag söker nya kompetenser. Enligt en undersökning som Grafiska Företagen gjort bland sina medlemsföretag är nyrekryteringsbehovet 300 personer per år. Så ja, branschen är i behov av mer arbetskraft!

På vilket sätt gynnas GS medlemmar av GRAFX?

GS medlemmar får kompetenta unga kolleger som har en bred grund att stå på och som kan växa i yrket. Det kan ge ett uppsving för hela den grafiska branschen. När medarbetare utan grafisk utbildning anställs tvingas företagen utbilda själva vilket ofta ger en smalare bas och gör det svårare för medarbetaren att avancera och utvecklas. 

Vad hoppas ni uppnå med kampanjen?

Vi hoppas att den får fler att bli intresserade av att utbilda sig till, och sedan arbeta med, ett grafiskt yrke.

Då får jag önska lycka till med det!

Tack ska du ha!

Läs mer om kampanjen på grafx.se