I fredags blev Johan Harrysson utnämd till årets skyddsombud av LO väst.

Hallå där, Johan Harrysson- årets skyddsombud!

Publicerad:

I fredags blev Johan Harrysson, utnämnd till årets skyddsombud av LO väst: ” Det kommer bli stora problem i framtiden om vi inte tar tag i den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatserna”, säger Johan Harrysson.

Johan arbetar som snickare på Västkuststugan och har engagerat sig fackligt till och från i femton år. Han har tidigare varit regionalt skyddsombud , idag är han skyddsombud på sin arbetsplats Västkuststugan. 

Grattis till utmärkelsen Johan. Hur är man ett bra skyddsombud enligt dig?

 - Jag tror att det viktigaste är att vara ödmjuk och lyssna. Allt handlar i slutänden om att ha en  bra dialog med både arbetsgivare och arbetstagare. Och såklart- välja sina strider.

Hur får man till ett bra arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats?

 - Den stora skillnaden mellan ett fungerande arbetsmiljöarbete och ett icke fungerande är som jag nämnde tidigare: dialogen. Viktigt att även ledningen ser arbetsmiljö som en viktig del av arbetsplatsen, proaktivt arbetsmiljöarbete lönar sig alltid och önskar att fler arbetsplatser tänkte så.

Ser du några förändringar i arbetsmiljöarbetet sedan du började som skyddsombud för 15 år sedan?

 - Den största skillnaden är den psykosociala arbetsmiljön. Det kommer bli stora problem i framtiden om vi inte tar tag i den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatserna, på det området måste vi få till en förändring i samhället.

I motiveringen till utmärkelsen du fick i fredags står det att du i samverkan med arbetsgivaren genomfört regelbundna undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  Berätta om det arbetet...

 -  Jag skickar ut en enkät en gång vartannat år, som medarbetare besvarar helt anonymt för att få reda på hur ”företaget mår” och om det finns något vi måste plocka upp och arbeta vidare med. Samma sak gäller de medarbetarsamtal vi har infört, där vi tar in hjälp utifrån och sedan så har vi såklart kontakt med företagshälsovården. Ledning på Västkuststugan har förstått att mående på arbetsplatsen även påverkar produktionen. Om dina anställda mår bra på arbetsplatsen – bidrar det till en bättre produktion.

Slutligen- hur kommer det sig att du började engagera dig fackligt?

 - Jag började tack vare min storebror Patrik Harrysson, det är ett lyft för en själv att engagera sig fackligt. Och man känner att man gör skillnad för sina kollegor. Men det är tack vare brorsan jag fick upp ögonen för det fackliga arbetet.

 

LO- västs motivering till ”årets skyddsombud”

Johan har under många år varit pådrivare av arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Han är starkt bidragande till att Västkuststugan idag har ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna skyddsronder, riskbedömningar och ett aktivt skyddskommitté- arbete. Han har i samverkan med arbetsgivaren genomfört regelbundna undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilket i sin tur har bidragit till idag ett mycket bra arbetsklimat.

Förutom att Johan är kunnig inom arbetsmiljö och försäkringar är han en god företrädare för den fackliga organisationen, god kamrat och medmänniska som alla arbetstagare kan vända sig till.

Ett skyddsombuds roll är att företräda arbetstagare och samverka med arbetsgivare inom arbetsmiljöarbetet. Detta gör Johan på ett utomordentligt sätt!